31.208 de beneficiari în cadrul schemei de ajutor IMM INVEST PLUS

Ministerul Finanțelor a lansat pentru consultare publică, la data de 1 noiembrie, Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia – IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURALINVEST. Modificările au fost aduse ca urmare a  solicitărilor de garantare și ritmului susținut de consum al plafoanelor de garantare înregistrat într-o perioadă foarte scurtă de la debutul etapei 2023 a programului. Astfel, a fost necesară suplimentarea în regim de urgență a plafonului total de garantare. 

Pentru proiectul privind schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS s-a propus majorarea plafonului total al garanțiilor de la 17.750.000.000 lei, echivalentul în lei a aproximativ 3.590.000.000 de euro, până la 24.300.000.000 de lei, echivalentul în lei a aproximativ 4.925.230.000 de euro. Astfel, până la data de 31 decembrie 2023, se va asigura accesul la măsurile de ajutor acordate în cadrul proiectului unui număr de 31.208 de beneficiari. 

De asemenea, se propune și majorarea bugetului schemei de ajutor de stat de la maximum 1.930.018.000 de lei, echivalentul în lei a aproximativ 390.320.000 de euro, la 3.457.890.000 de lei, echivalentul în lei a aproximativ 695.753.000 de euro. 

Reamintim că, în data de 23 martie 2022, Comisia Europeană a adoptat Cadrul Temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei, ca urmare a invaziei Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta cuprinde, printre altele, măsuri de ajutor de stat menite să faciliteze sprijinirea accesului la lichiditate pentru companiile nefinanciare, respectiv ajutor de stat sub forma garanţiilor şi creditelor cu dobândă finanțată de la bugetul de stat care vor permite accesul la lichiditate companiilor afectate direct sau indirect de efectele invaziei, inclusiv cele generate de sancţiunile impuse Rusiei de către Uniunea Europeană şi partenerii săi internaţionali. A fost aprobată astfel schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și componentele sale, prin care Ministerul Finanțelor este autorizat să acorde beneficiarilor ajutor de stat sub formă de garanţii și granturi. 

Foto:
Ministerul Finanțelor/Facebook