900 de locuri în învățământul profesional și dual la Brăila

În cadrul ședinței Colegiului Prefectural de joi, 16 noiembrie, inspectorul școlar pentru învățământul profesional și tehnic (ÎPT) Daniela Condei, a prezentat un raport ce face referire la stadiul implementării strategiei pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic din județul Brăila în anul școlar 2022-2023. 

Conform raportului, în anul școlar 2022-2023, Inspectoratul Școlar Județean Brăila a propus și a realizat diverse acțiuni pentru implementarea acestei strategii. Una dintre ele a fost avizarea Proiectului Planului de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024. În urma analizei cererilor operatorilor economici din județul Brăila, s-a avizat cifra de școlarizare pentru învățământul profesional și tehnic pentru anul școlar 2023-2024:  39 de clase cu 900 de locuri.  Pentru învățământul dual, s-au propus 14 locuri pentru calificarea Lăcătuș construcții navale la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny Brăila”, 12 locuri pentru calificarea Mecanic agricol și 12 locuri pentru calificarea Agricultor culturi de câmp la Școala Profesională „Anastase Simu” din Cireșu. 

Examenele de certificare a calificării profesionale s-au desfășurat conform metodologiei în vigoare, având rezultate bune spre foarte bune. Prezența la examenul de certificare a competențelor profesionale nivel 4 a fost de 91,90%. Din 618 elevi înscriși au participat 568 de elevi, dintre care 217 au promovat cu Excelent, 303 cu Foarte bine, 47  cu Bine și un singur elev cu calificativul Satisfăcător. Iar la examenul de certificare a competențelor profesionale nivel 3 participarea a fost de 95,77%. Din 512 elevi înscriși au participat 501, dintre aceștia 194 au promovat cu Excelent, 209 de elevi cu Foarte bine, 85 cu Bine și doar 13 elevi cu calificativul Satisfăcător.

Totodată, s-a implementat la nivelul județului Brăila programul Bursă Profesională la nivelul tuturor unităților de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional și învățământul dual. Numărul beneficiarilor a fost în medie de 1400 de elevi pe lună.

Programe de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice și pentru elevi

Pentru a susține buna dezvoltare a învățământului profesional din Brăila, s-au inițiat programe de dezvoltare profesională continuă atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi. Astfel, 30 de cadre didactice tehnice au participat la cursul de formare “Formarea cadrelor didactice care participă ca evaluatori la examenul de competențe profesionale”, 15 cadre didactice au participat la cursul de formare “Pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare învățământ”, iar 36 de cadre didactice tehnice au participat la programele de dezvoltare profesională prin susținerea gradelor didactice. 

Elevii din învățământul profesional și tehnic s-au întors și cu premii pe lângă cunoștințele dobândite, participând la programe de formare prin firma de exercițiu sau la Târgurile firmelor de exercițiu. Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu” din Însurăței a participat la Târgul Transfrontalier al Firmelor de Exercițiu organizat în județul Galați, unde a obținut numeroase premii.

În luna ianuarie a acestui an, Inspectoratul Școlar Județean Brăila a obținut acreditare Erasmus+ VET pentru perioada 2023-2027. Anual vor pleca la cursuri de formare șapte cadre didactice tehnice, la job shadowing șapte cadre didactice tehnice și la stagii de practică 35 de elevi din șapte unități din municipiul și județul Brăila. Liceele tehnologice din Brăila care  implementează proiecte cu finanțare europeană sunt: Liceul Tehnologic “Grigore Moisil”, Liceul Tehnologic “Panait Istrati”, Colegiul Economic “Ion Ghica”, Liceul Tehnologic “Edmond Nicolau”, Liceul Tehnologic “Matei Basarab” și Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu”. 

Alte activități menite să dezvolte învățământul profesional și tehnic au fost campaniile organizate cu scopul promovării formării profesionale inițiale prin învățământul profesional și învățământul dual pentru operatori economici și pentru absolvenții de clasa a VIII-a și  părinții acestora, evenimente, respectiv activități pentru „Săptămâna meseriilor”, a mai precizat insp. Daniela Condei.