Acordarea burselor de merit pentru anul școlar 2023-2024 – schimbări importante 

Deși mâine începe școala, așa cum suntem obișnuiți de mulți ani, Ministerul Educației a făcut abia recent ajustări semnificative la criteriile pentru acordarea burselor de merit pentru anul școlar 2023-2024. Aceste modificări au stârnit interesul comunității educaționale și au fost prezentate de președintele Federației Părinților, Iulian Cristache, într-un proiect care a devenit subiect de dezbatere în rândul părinților, elevilor și profesorilor. 

Modificarea adusă este introducerea unui prag minim de medie pentru obținerea burselor de merit. Potrivit noilor reguli, elevii trebuie să obțină o medie de cel puțin 9,50 pentru a se califica pentru aceste burse. Acest prag reprezintă o schimbare semnificativă față de varianta anterioară a metodologiei, care nu impunea un prag de medie și permitea oricărui elev din primii 30% dintr-o clasă să primească o bursă de merit. Astfel, în varianta anterioară, orice elev cu o performanță școlară notabilă avea șansa de a obține o bursă de merit, indiferent de media sa. 

Însă, acum, se pune o întrebare importantă: cum vor fi afectați elevii care au obținut medii peste 9,50, dar care nu se încadrează în procentul de 30% pentru acordarea bursei? Aceasta rămâne o dilemă și o preocupare pentru părinți și elevi, deoarece acești elevi nu vor mai putea beneficia de burse de merit în aceleași condiții ca în trecut. 

Un alt aspect modificat se referă la acordarea burselor pentru elevii de clasa a V-a. Potrivit noilor reglementări, elevii care intră în clasa a V-a vor primi burse pe baza notelor obținute în primele două module de învățare din anul școlar în curs. Aceasta înseamnă că baza acordării burselor se va extinde pentru a include performanțele elevilor încă de la începutul ciclului gimnazial. 

Cu toate acestea, încă rămâne neclar dacă elevii care intră în clasa a IX-a vor primi burse de merit pe baza mediei generale din clasa a VIII-a sau pe baza mediei de admitere la liceu. Această nelămurire poate afecta modul în care elevii se pregătesc pentru admiterea la liceu și cum percep importanța mediilor lor anterioare. 

Valoarea bursei de merit pentru anul școlar 2023-2024 a fost stabilită la 450 de lei pe lună. Este important de menționat că această sumă poate fi suplimentată de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în funcție de resursele alocate de autoritățile administrației publice locale sau de alte venituri obținute în conformitate cu legislația în vigoare. 

Aceste modificări ale criteriilor pentru acordarea burselor de merit au provocat discuții aprinse în comunitatea educațională. Ele au adus schimbări semnificative în ceea ce privește cine poate primi aceste burse și sub ce condiții. Cu toate acestea, ele au și ridicat întrebări cu privire la consecințele pentru elevii care au medii peste pragul de 9,50, dar care nu se încadrează în procentul de 30% pentru acordare.  

Așadar, aceste modificări vor continua să fie supuse analizei și dezbaterii în comunitatea școlară, fiind încă departe de realitățile și provocările cu care se confruntă sistemul educațional din România.

Foto:
Pixabay