Acte medicale necesare la început de an școlar 

 În contextul începutului de an școlar, Ministerul Sănătății face o serie de precizări privind  actele medicale solicitate la intrarea elevilor în unitățile de învățământ. 

Adeverința medicală de înscriere în colectivitate, avizul epidemiologic și fișa de vaccinări sunt necesare doar la înscrierea într-un nou ciclu de învățământ, adică pentru creșă, grădiniță – în primul an de frecventare, clasa pregătitoare, clasa a V-a și clasa a IX-a. Documentele medicale vor fi eliberate de medicul de familie. 

Toți ceilalți copii NU TREBUIE să prezinte adeverințe medicale sau avize epidemiologice!  

Documentele medicale necesare înscrierii/transferului în unităţile de învăţământ sunt următoarele: 

La înscrierea în creşă/grădiniţă: adeverinţa medicală de înscriere în colectivitate, împreună cu avizul epidemiologic şi dovada de vaccinare a copilului. 

La înscrierea în clasa pregătitoare

    a) Dacă copilul a frecventat o grădiniţă în care există cabinet medical şcolar: fişa medicală de la grădiniţă şi adeverinţă medicală, eliberate de medicul şcolar al grădiniţei frecventate; 

    b) Dacă copilul a frecventat o grădiniţă în care nu există cabinet medical şcolar: adeverinţa medicală de înscriere în colectivitate și dovada de vaccinare a copilului, eliberate de medicul de familie. 

La înscrierea în clasa a IX-a: 

    a) Dacă elevul a frecventat o şcoală în care există cabinet medical şcolar: fişa medicală de la şcoală şi adeverinţă medicală conform modelului, eliberate de medicul şcolii frecventate; 

    b) Dacă elevul a frecventat o şcoală în care nu există cabinet medical şcolar: adeverinţa medicală de înscriere în colectivitate și dovada de vaccinare a copilului, eliberate de medicul de familie. 

În cazul transferului între diferite unităţi de învăţământ: 

    a) Dacă antepreşcolarul/preşcolarul/elevul a frecventat o unitate de învăţământ cu cabinet medical propriu: fişa medicală de la unitatea de învăţământ de la care se transferă, eliberată de medicul şcolar; 

    b) Dacă antepreşcolarul/preşcolarul/elevul a frecventat o creşă/grădiniţă/şcoală fără cabinet medical propriu: adeverinţa medicală de înscriere în colectivitate și dovada de vaccinare a copilului, eliberate de medicul de familie. 

La revenirea din vacanţe NU se va solicita antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor aviz epidemiologic. 

Foto:
Pixabay