Acțiune preventivă a Biroului pentru Protecția Animalelor la Salcia Tudor 

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au organizat vineri, 15 septembrie, o acțiune de informare cu caracter preventiv în comuna Salcia Tudor. 

Au fost purtate discuții cu 50 de cetățeni despre obligațiile ce le revin în calitate de deținători de animale de companie, în special aceea de sterilizare a acestora, dar și despre identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân și sancțiunile ce le revin celor care nu respectă O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. 

Conform Legii 205/2004 privind protecția animalelor, deținătorii de animale au obligaţia de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare şi de igienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducţia, exploatarea, protecţia şi bunăstarea animalelor.  

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:  

 • uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept; 
 • practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive; 
 • organizarea de lupte între animale sau cu animale; 
 • folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea; 
 • rănirea sau schingiuirea animalelor; 
 • intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi  tăierea cozii sau a urechilor. 

Constituie contravenţii și sunt sancționate cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 de lei: 

 • nerespectarea obligației de a asigura animalelor aflate în grijă un adăpost corespunzător, hrană şi apă suficiente, posibilitatea de mişcare suficientă, îngrijire şi atenţie, asistenţă medicală; 
 • folosirea de animale pentru expoziţii, spectacole, publicitate, realizare de filme şi în scopuri asemănătoare, dacă aceste activităţi le provoacă suferinţe fizice şi psihice, afecţiuni sau răniri; 
 • administrarea de substanţe destinate stimulării capacităţilor fizice ale animalelor în timpul competiţiilor sportive, sub forma dopajului; 
 • despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viaţă; 
 • folosirea armelor cu tranchilizant în alte situaţii decât pentru imobilizarea animalelor. 
 • nerespectarea obligaţiei de a folosi mijloace de dresaj care să nu provoace traume psihice sau fizice, precum şi de a folosi metode care să nu prejudicieze sănătatea ori bunăstarea animalului. 

Ordinul nr. 1/2014 privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân reglementează măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. Conform acestor norme, câinii circulă pe teritoriul României numai identificați și înregistrați prin microcipare și însoțiți de carnete de sănătate. Microciparea se face în termen de maximum 90 de zile de la fătare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spații publice a acestora, de către medici veterinari din unitățile medicale veterinare de asistență înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică.  

Acțiuni similare se vor desfășura în continuare, cu scopul informării publicului larg și a deținătorilor de animale în vederea preîntâmpinării producerii de incidente. 

Foto:
Photo by Anoir Chafik on Unsplash