Angajări la DGASPC Brăila 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brăila participă, alături de alte 47 de direcții din țară, la implementarea proiectului ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilo– ID 127169 ”, al cărui obiectiv general îl reprezintă „creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem”, proiect în cadrul căruia se dorește extinderea rețelei de asistență maternală și totodată perfecționarea tuturor angajaților din această categorie profesională.  

Astfel DGASPC Brăila angajează în anul 2023 un număr de 35 asistenți maternali profesioniști. 

Pot opta pentru a deveni asistenți maternali profesioniști persoane care au capacitate deplină de exerciţiu, au absolvit cel puțin zece clase, au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament, iar prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi. 

Aceasta profesie se adreseaza atât persoanelor care în prezent nu desfăşoară activităţi salarizate cât și celor care doresc să fie calificați să desfășoare la propriul domiciliu o profesie cu susținere în viitor și să beneficieze pe lângă avantajul de a face parte dintr-o echipă de profesioniști care sa aducă bucurie în viața unor copii care au nevoie de atenția și căldura unei familii și de un salariu de bază care pornește de la 3.000 lei/lună. 

Relații suplimentare se pot obține la Centrul de asistență maternală profesionistă, situat in Brăila, Strada Ana Aslan nr.20, telefon 0339401221 sau la Serviciul managementul resurselor umane salarizare, situat în Brăila, Strada Ghioceilor nr.8, telefon 0239614583.