Au început înscrierile în învățământul primar

Astăzi, 11 aprilie, încep înscrierile în învățământul primar. Până pe 14 mai, părinții pot depune cererile de înscriere online, pe site-ul dedicat al Ministerului Educației  sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

Pentru copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2024, părinții au obligația de a-i înscrie în clasa pregătitoare. În acest caz, cererea-tip de înscriere va fi însoțită de următoarele documente:

  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal. Părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.
  • Copie şi original – certificat de naştere copil.
  • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, acolo unde este cazul.
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice, acolo unde este cazul.

Criteriile generale de departajare pentru clasa pregătitoare 2024 sunt următoarele:

  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului în raport cu care s-a instituit o măsură de protecție specială, potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică după aplicarea criteriilor generale.

Prima etapă de înscriere se încheie pe 29 mai

În perioada 14-17 mai va avea loc Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

În perioada 20-27 mai vor fi procesate, la nivelul unității de învățământ, cererile prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază.

Pe 28 mai se va face repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au optat inițial pentru o altă școală, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

Afișarea la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere se va face pe 29 mai, iar pe 30 mai va începe a doua etapă de înscriere în învățământul primar, pentru copiii care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

 

Foto:
Anna from Pixabay