Banca de Investiții și Dezvoltare, o nouă instituție în sprijinul întreprinderilor românești din domeniul public și privat

Guvernul a aprobat joi, 16 noiembrie, înființarea Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), societate pe acțiuni de tip închis, instituție de credit de drept privat, deținută de statul român prin Ministerul Finanțelor (MF), ca unic acționar, sub supravegherea Băncii Naționale a României.  

Încă de la audierile pentru preluarea portofoliului de ministru al Finanțelor am spus că un obiectiv important de mandat va fi să operaționalizăm Banca de Investiții și Dezvoltare, cu viziunea clară de a performa ca instituție centrală de dezvoltare care să deservească întreprinderile românești și alte entități din sectorul public și privat. Prin intermediul ei, vom crea un cadru financiar robust pentru proiecte inovatoare și durabile, care vor contribui la modernizarea infrastructurii și la stimularea creșterii economice. Această instituție va acționa ca un catalizator pentru dezvoltarea economică și va sprijini sectoarele cheie, deschizând noi oportunități pentru antreprenori, investitori și comunități locale”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

Misiunea BID este de a facilita accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii, în vederea implementării unor proiecte de infrastructură viabile. Instituția își propune și să sprijine procesul de accesare și utilizare a fondurilor europene și să ofere asistență tehnică în acest sens. Competitivitatea și inovarea economică, remedierea disfuncționalităilor de pe piața financiară sunt alte ținte ale băncii nou înființate.

BID va avea un capital de trei milioane lei și va fi administrată în sistem dualist

Capitalul social subscris este de trei miliarde de lei, din care capitalul vărsat la înregistrarea băncii la Registrul comerțului este de 119 milioane de lei, diferența urmând a se achita în două tranșe până la finalul anului 2024.

Organul de conducere este adunarea generală a acționarilor, banca fiind administrată în sistem dualist de către un Consiliu de Supraveghere alcătuit din șapte membri, numiți de către adunarea generală a acționarilor pentru un mandat de maximum patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși, și de către un Directorat alcătuit din trei membri, numiți de Consiliul de Supraveghere pentru un mandat de patru ani, de asemenea cu posibilitatea de reînnoire. Primii membri ai organelor statutare ale băncii au fost selectați cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei, aceștia având un mandat de doi ani, fără posibilitate de reînnoire. 

Primul Consiliu de Supraveghere al BID este condus de Ștefan Nanu, ceilalți membri fiind 

George-Romeo Ciobănașu, Dorin-Alexandru Badea, Ioana Tănase, Gheorghe Marinel, Mioara Popescu și Daniela-Elena Iliescu. Directoratul este condus de Dănuț- Leonard Sandu, membri fiind Raluca-Ana-Maria Nicolescu și Florian-Raimund Kubinschi. 

Primul auditor financiar al băncii, selectat prin procedură de selecție derulată de către MF, în calitate de acționar unic, este Pricewaterhousecoopers Audit SRL. 

Foto:
Nattanan Kanchanaprat/Pixabay