Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, ediția toamnei 2023

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila a desfășurat la finele săptămânii trecute, în organizare proprie, tradiționalul eveniment Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Au fost prezenți 190 persoane în căutarea unui loc de muncă, dar și elevi din anii terminali la Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” din municipiul Brăila, tineri de la Complexul de tip familial „Universul Copiilor”, persoane private de libertate care pot beneficia de eliberare condiționată, din Penitenciarul Brăila, și Centrul de Detenție Brăila -Tichilești. 

Dintre toate firmele contacte de la AJOFM, au participat 23 de angajatori cu 165 locuri de muncă vacante, inclusiv Centrul Militar Județean Brăila – Biroul Informare Recrutare care a prezentat oferta de învățământ a Ministerului Apărarii Naționale. 

Principalele locuri de muncă oferite au fost în următoarele meserii/ ocupații: manager, director economic, consultant cameral, inginer zootehnist, inginer construcții civile, industriale și agricole, inginer mecanic, proiectant inginer mecanic, inginer în industria alimentară, pedagog școlar, economist în economie generală, specialist în achiziții, laborant chimist, tehnician mecanic, tehnician asigurarea calității, tehnician veterinar, agent de vânzări directe (produse financiar-bancare), vânzător, controlor calitate, confecționer – asamblor articole din textile, sudor, lăcătuș construcții metalice și navale, lăcătuș mecanic, tubulator naval, operator fabricarea produselor făinoase, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, patiser, lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale, mecanic utilaj, camionagiu, mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist), instalator apă & canal, reglor-montator, operator la mașini-unelte cu comandă numerică, strungar universal, mecanic agricol, electrician nave, electrician de întreținere și reparații, brutar, tăietor confecții, montator subansamble, muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri și baraje, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții, muncitor necalificat în industria confecțiilor, încărcător-descărcător. 

Pe lângă standurile angajatorilor, au fost amenajate locuri unde participanții la eveniment au primit informații din partea consilierilor AJOFM cu privire la serviciile gratuite oferite de informare şi consiliere, medierea muncii, formare profesională, serviciile gratuite oferite cetăţenilor ucraineni pentru integrarea pe piaţa muncii din România, proiectul „Relaţia SPO cu angajatorii – eSPOR”, proiect derulat de AJOFM Brăila în calitate de beneficiar. Totodată, cei interesați au primit materiale informative sub formă de pliante, broșuri, model CV Europass etc. 

Evenimentul s-a desfășurat la sediul Facultății de Ingineri și Agronomie Brăila unde au mai avut loc recent alte două activități similare: o bursă a locurilor de muncă organizată de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila, dar și Târgul #UDJG”, ediția IV, coordonat de protectorul Silvius Stanciu de la Universitate „Dunărea de Jos” în care au fost prezentate facultățile de la Galați, facultăți din care face parte și cea de la Brăila.  

Foto:
AJOFM Brăila