Cadastrul cu fonduri europene continuă până în anul 2027

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunțat că va continua cadastrarea cu fonduri europene până în anul 2027.  Începând cu 1 ianuarie 2024, conform Legii nr. 338/2023, Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, gestionat de ANCPI, va fi etapizat, fiind inclus în Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 2021-2027. 

Respectiva modificare legislativă are ca principal beneficiu înregistrarea, gratuit pentru cetățeni, a tuturor imobilelor din UAT-urile incluse în Proiectul major în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, cu finanțare europeană. 

De asemenea, are ca obiective și dezvoltarea agriculturii, infrastructurii, pieței imobiliare și ipotecare și facilitarea implementării proiectelor naționale de investiții în infrastructură. 

Menționăm că valoarea totală a acestui proiect este de 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.  

Până în prezent, prin acest proiect au fost cadastrate integral 83 de comune. În alte 474 de UAT-uri se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică, iar 92 sunt în procedură de licitație. 

Mai multe informații despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” sunt disponibile pe site-ul www.ancpi.ro.