Centrele de colectare cu aport voluntar, o soluție pentru mai bună gestionare a deșeurilor

România are o țintă de reciclare pe care nu și-o atinge cu ușurință. Spre exemplu, Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor este aplicat în Brăila abia începând cu primăvara lui 2023, ceea ce înseamnă că și la capitolulul reciclare nu stăm prea grozav.  De ce e utilă reciclarea nu mai e cazul să spunem: scăderea resurselor planetare, poluare, economie circulară etc.    

Deocamdată, rata de reciclare în România a deșeurilor provenite din gospodării este mai mică de 20%, iar obiectivul spune că ea trebuie să fie de 50%. Pentru atingerea acestui scop sunt foarte utile Centrele de colectare cu aport voluntar (CAV).

Peste 600 CAV-uri poate construi România până în 2026

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în România s-ar putea construi peste 600 CAV-uri până în 2026, începând cu 2024 – ghidurile sunt disponibile aici. În ceea ce privește finanțarea prin PNNR, în vederea realizării de CAV-uri aplicanții  pot fi unități administrativ-teritoriale (UAT) și alte asocieri legale de UAT-uri constituite în scopul dezvoltării, modernizării şi completării sistemelor de management integrat al deşeurilor. De asemenea, aplicanți pot fi și UAT-uri municipale la nivel de judeţ sau la nivel de municipii/ oraşe/ comune care deţin infrastructura necesară prestării serviciului public de gestionare a deşeurilor. Operarea în aceste centre de colectare poate fi făcută și de companiile de salubrizare contractate de autoritățile publice locale, așa cum se întâmplă acum în cazul aplicării Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor.  

În acest context, asociația ECOTIC derulează proiectul „Steps for urban mining” finanțat prin EEA & Norway Grants. Proiectul are drept obiectiv transferul de know-how norvegian în operarea centrelor cu aport voluntar (CAV), precum și în ceea ce privește managementul deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Pe site e disponibil și ghidul de bune practici pentru funcționare a CAV-urilor lansat recent într-un eveniment public la care au participat și reprezentanți ai Ministerului Mediului, instituția care are ca obiectiv principal protejarea calității sănătății mediului, implicit și problema gestionării deșeurilor, problemă care trebuie să fie mereu și în atenția administrațiilor locale.     

Practic, ghidul recent lansat ar putea sta la baza unui plan de afaceri pentru cei care vor să se lanseze în cruciada împotriva poluării în România și în economia circulară.  

CAV-urile, o idee foarte bună de afaceri 

Un CAV ar trebui să ofere soluții pentru cât mai multe tipuri de deșeuri provenite de la gospodării, care nu au flux de refolosire sau de recuperare, care nu ar trebui să ajungă în apa menajeră. Un CAV ar trebui să limiteze activitatea de gestionare a deșeurilor abandonate stradal sau pe câmpuri – cum se întâmplă să vedem frecvent în România.   

Astfel spus, un CAV ar putea fi dezvoltat – așa cum se întâmplă în țările civilizate – de 

firme private sau organizații care au în obiectul de activitate protecția mediului.    

Cu siguranță, în viitor se va dezvolta în România și o industrie serioasă care să folosească materia primă colectată din aceste CAV-uri. Există și în prezent fabrici care folosesc materiale de la reciclare, dar sunt încă foarte puține în țara noastră.    

Foto:
Ghidul elaborat de asociația ECOTIC