Consilierii locali municipali se reunesc mâine în ședință ordinară

Consilierii locali municipali se reunesc mâine, 23 aprilie, în ședință ordinară, de la ora 09.00, la sala Companiei de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A.

Mâine va înceta de drept mandatul de consilier local al Danielei – Elena Rădulescu, ca urmare a demisiei.

Pe ordinea de zi se află rectificarea bugetului local și a bugetului general centralizat al municipiului Brăila și aprobarea conturilor de execuţie al bugetului local al Municipiului Brăila, al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, al bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, la 31.03.2024.

Tot mâine va fi supus aprobării și bugetul de venituri și cheltuieli al societății „BRAICAR” S.A. Brăila, pe anul 2024.

Consilierii municipali vor vota și pentru aprobarea suportului alimentar distribuit elevilor și preșcolarilor Școlii Gimnaziale „Anton Pann” pentru anul 2024 și vor stabili cuantumul maxim și condițiile de acordare a prestațiilor financiare excepționale acordate anul acesta, la nivelul municipiului Brăila.

Organigrama și Statul de funcții ale Poliției locale Brăila vor suferi modificări, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituția respectivă.

Se va supune aprobării și evaluarea managementului pentru anul trecut la Casa de Cultură a Municipiului Brăila, Teatrul de Păpuși Brăila și Teatrul „Maria Filotti” din Brăila.