Copiii pot fi reînscriși la creșă sau grădiniță

Părinții pot depune, începând de luni, 20 mai, cererile pentru reînscrierea copiilor la grădiniță sau creșă, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Termenul de depunere a cererilor este vineri, 24 mai, iar pentru a completa respectivul act, părinții îl vor primi de la unitatea de învățământ unde este înscris deja cel mic.

Prin completarea cererii, părinții își exprimă opțiunea ca fiul/fiica să frecventeze în continuare grădinița sau creșa, fiind deja înscriși, de exemplu, la grupa mică sau mijlocie. Este de subliniat că, începând cu anul școlar trecut, grupa mijlocie este obligatorie la grădiniță.

Pentru reînscrierea la creșă sau grădiniță, mai este nevoie de certificatul de naștere al copilului, în copie, cărțile de identitate ale părinților, în copie, și documente medicale sau copii ale hotărârilor judecătorești, după caz. Între 20 și 24 mai „sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă”, se precizează în metodologie.

Tot acolo se mai subliniază și faptul că „pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru. (…) În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menționate la art. 6 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.018/2024”.

În schimb, pentru copiii care urmează să fie înscriși pentru prima dată la creșă sau grădiniță, etapa de depunere a cererilor este între 27 mai și 14 iunie 2024.