De ce plătesc brăilenii cel mai mare preț la apă din țară

Deși tariful apei potabile la Brăila nu mai este de mult o noutate, încă există voci care se întreabă, și pe bună dreptate, de ce prețul plătit în orașul de la Dunăre pentru apa potabilă este cel mai mare din țară. 

Așa cum scriam aici , filiala locală a Partidului Național Liberal a strâns 10.000 de semnături de la brăileni pentru a intenta un proces colectiv Companiei de Utilități Publice (CUP) „Dunărea” S.A. Motivul invocat este același: tariful nejustificat, în opinia deputatului liberal Alexandru Popa, al apei potabile din regiune.

Începând cu 1 martie 2023, CUP „Dunărea” S.A. Brăila a anunțat majorarea tarifelor la apa potabilă și la serviciul de canalizare-epurare pentru populație, în toate unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului, la 9,67 de lei/mc de apă potabilă și 5,28 de lei/mc pentru serviciul de canalizare-epurare, ambele cu TVA inclus. În urma acestei decizii, prețul apei potabile la Brăila a ajuns să fie cel mai ridicat din țară, județul nostru fiind urmat în top de județele Galați și Buzău, cu tarife apropiate, conform datelor furnizate la 1 octombrie de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. (vezi Tabel-preturi-apa-canal-op-regionali-octombrie-2023)

Monitorul de Brăila a solicitat un punct de vedere CUP „Dunărea”

Am solicitat și noi Companiei de Utilități Publice „Dunărea” S.A. justificarea acestui tarif ridicat în comparație cu prețul mult mai mic stabilit de operatorii regionali din alte județe. Potrivit comunicatului primit ca răspuns la solicitare, stabilirea tarifelor s-a făcut în contextul implementării proiectului major de investiții în infrastructura de apă și apă uzată, realizat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), proiect în valoare de 1.385.022.604,06 lei, finanțat din fonduri europene. Majorarea Tarifelor nu este așadar o decizie a CUP „Dunărea”, ci o condiție obligatorie, impusă prin acordul de finanțare. În cazul nerespectării acestei condiții, contractul de finanțare se va rezilia, iar banii europeni vor fi restituiți.  

,,Mai mult decât atât, rezilierea contractului înseamnă și pierderea oportunităților de finanțare din fonduri europene și implicit a celor de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila. Prin urmare, aplicarea tarifelor actuale reprezintă o condiție obligatorie pentru finanțarea si sustenabilitatea proiectului de investiții POIM”, ne-a comunicat directorul general al companiei, ing. Silviu Mangiurea.  

Proiectul are ca scop îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din județul Brăila

În data de 3 decembrie 2020, CUP „Dunărea” Brăila, împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila și  Ministerul Fondurilor Europene au semnat Contractul de Finanțare pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020” (cod SMIS 2014+ 136502), finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. Acesta are ca scop îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din aria proiectului. Investițiile în infrastructura de apă se referă la extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă din județul Brăila pentru un număr de 66 localități din 24 UAT-uri. În ceeea ce privește infrastructura de canalizare, proiectul vizează  extinderea și reabilitarea acesteia pentru un număr de 21 localități din 18 UAT-uri de pe teritoriul județului.

Astfel, se va asigura necesarul de apă potabilă pentru consum la standardele de calitate conform Directivei CE 98/83/CE privind calitatea si cantitatea apei destinată consumului uman. De asemenea, se vor asigura servicii de colectare și epurare în condiții optime ale apelor uzate, conform Directivei 92/271/CE privind apele uzate, prevenind astfel riscul de îmbolnăvire a populației din cauza factorilor nocivi prezenți în apele uzate urbane. 

Proiectul Regional se va derula pe o perioadă de 38 luni, respectiv între data de 16 noiembrie 2020 și data de 31 decembrie 2023, potrivit informațiilor aflate pe site-ul CUP „Dunărea”. 

Zarurile fiind aruncate, ne întrebăm dacă reducerea tarifului la serviciile de apă potabilă și canalizare-epurare mai este posibilă și avantajoasă, în condițiile date. Rămâne de văzut dacă  brăilenii vor primi și altceva în afară de promisiuni electorale.  Până atunci, putem doar să sperăm că va crește calitatea serviciilor furnizate de CUP „Dunărea” în urma implementării proiectului de dezvoltare a infrastructurii finanțat din fonduri europene.