Din bugetul Consiliului Județean Brăila, cofinanțări pentru lucrări de interes în comune

Multe localități din județul Brăila, ca de altfel din întreaga țară, suferă la capitolul modernitate. Străzile necesită, între primele, intervenții de urgență. Nu mai vorbim că în destule sate și comune, mai cu seamă cele situate pe traseul drumului național, nu există deloc trotuare. Așadar, și acest capitol ar trebui completat.

În context, merită amintite acțiunile din Consiliul Județean (CJ) Brăila referitoare la rezolvarea unor probleme privind refacerea arterelor de circulație, trotuare și porțiuni de străzi.

Prin asocierea dintre CJ Brăila și UAT-uri (primării) din județul Brăila, câteva proiecte de hotărâri din această categorie au primit recent votul plenului Consiliului Județean.

Pentru comuna Măxineni a fost aprobat proiectul „Modernizare trotuare și accese auto, tronson III, Măxineni”, cu o contribuție din bugetul CJ de 200.000 lei.

Pentru comuna Romanu s-a aprobat proiectul „Reabilitare strada Sfatului”. Aici, contribuția din bugetul CJ este tot de 200.000 lei.

O sumă de același fel va merge la comuna Ulmu pentru proiectul „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local din comuna Ulmu”. Cu alte cuvinte, contribuția din bugetul CJ pentru Ulmu este de 200.000 lei.

Lucrările menționate reprezintă cofinanțare pentru lucrări. Celelalte sume necesare se suportă din bugetul localității sau, după caz, din bugetul central, dacă proiectele sunt înscrise în programe naționale de investiții.

Foto:
Primăria Măxineni