Direcția pentru Protecția Copilului Brăila, angajarea a 35 noi asistenți maternali prin proiect european

Proiectul „TEAM UP – progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cu finanțare europeană, este derulat de Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție în parteneriat cu cele 47 Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din țară. Suma din bugetul Uniunii Europene destinată acestui proiect este de 2,65 miliarde euro, pentru creșterea nivelului serviciilor din sistemul de asistență socială, dezvoltarea unor cursuri de formare continuă pentru noi asistenți maternali – în speranța că în acest fel copiii instituționalizați vor avea mai multe șanse în viitor. De altfel, așa sună obiectul proiectului: „Creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem”. 

DGASPC Brăila anunță că în această perioadă angajează 35 noi asistenți maternali prin acest proiect. Persoanele care doresc să devină asistent maternal trebuie să îndeplinească următoarele criterii: să fie apte din punct de vedere al sănătății și psihologic, să fi absolvit minimum zece clase, să dețină „o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament”, să prezinte garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor ce revin unui părinte în creșterea, îngrijirea și educația copiilor. Pot opta pentru profesia de asistent maternal persoane care nu desfăşoară în prrezent activităţi salarizate, dar și persoane care doresc să fie calificate în scopul de a oferi o familie unor copii care au nevoie de atenție și căldura unei familii. Salariul de bază pornește de la 3.000 lei pe lună. 

Persoanele interesate se vor adresa petru detalii la sediul DGASPC Brăila, serviciul management resurse umane din str. Ghioceilor nr. 8, telefon 0239/ 614583 sau la Centrul de asistență maternală profesionistă din str. Ana Aslan nr. 20.  

Proiectul „TEAM UP – progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, început în 2018, se află în ultimul an de aplicare. Finanțarea, nerambursabilă, se face din Fondul Social European, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.  

Foto:
cjbraila.ro