Doar 5 % deșeuri reciclabile recuperate la Brăila de la începutul anului

În municipiul Brăila s-a reușit recuperarea a doar 5 % din cantitatea de deșeuri reciclabile colectate în ultimele șapte luni, potrivit informării prezentate de comisarul-șef Camelia Carmen Tudorache de la Comisariatul Județean Brăila al Gărzii Naționale de Mediu, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de joi, 16 noiembrie. 

Începând cu a doua decadă a lunii septembrie, instituția menționată a efectuat o serie de controale tematice pentru verificarea stadiului de realizare a măsurilor guvernamentale privind gestionarea deșeurilor și a stării de curățenie din localități.  

Până la sfârșitul lunii octombrie, au avut loc verificări la 32 de UAT-uri din totalul de 44 existente în județ și la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECO Dunărea Brăila”. Au fost verificați și patru operatori de salubritate din cei zece care și-au desfășurat activitatea în anul 2022. Este vorba despre Salubrizare și Gospodărire Cazasu S.R.L., ECO SA, RER și Serviciul Public de Salubrizare Făurei. Controale s-au efectuat și la Stația de Sortare și Stația de Tratare Mecano-biologică Vădeni, aflată în exploatarea Brai-Cata S.R.L, la Depozitul Ecologic de Deșeuri Municipale și Industriale Asimilabile (DEDMIA) Muchea și la Stația de Sortare și Depozitul Ecologic Ianca. 

Colectare după principiul „Plătește pentru cât arunci!” 

În ceea ce privește stadiul de realizare a măsurilor guvernamentale privitoare la gestionarea deșeurilor în anul trecut, s-a constatat că toate localitățile din județul Brăila au beneficiat de servicii autorizate de salubritate pentru colectarea separată, transportul, valorificarea/reciclarea și eliminarea deșeurilor municipale și industriale. S-a asigurat colectarea separată a deșeurilor, cel puțin pentru categoriile hârtie-carton, plastic, metal și sticlă, UAT-urile punând la dispoziție spații corespunzătoare în acest scop. Și transportul deșeurilor s-a făcut separat, fără ca acestea să fie amestecate, cu respectarea graficelor stabilite. Populația a avut posibilitatea să se debaraseze, gratuit, de deșeurile de echipamente electrice și electronice și de cele voluminoase. În toate cazurile s-a aplicat principiul „plătește pentru cât arunci”, în funcție de frecvență și greutate. Numai de la UAT Brăila s-au transportat la DEDMIA Muchea, anul trecut, 66.541,42 de tone de deșeuri menajere. 

Niciun UAT din județ nu a atins anul trecut țintele de reciclare și recuperare  a deșeurilor 

Deși există infrastructura necesară, până la sfârșitul lui 2022 niciun UAT nu a atins un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50 % din masa totală generată, minim pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeuri menajere sau din alte surse. Cel mai bun procent de recuperare a deșeurilor reciclabile a fost atins anul trecut de UAT Șuțești – 30,7 %, alte comune cu procente ridicate fiind Tufești -17 %, Bărăganu – 13 %, Gemenele – 11 %, Frecăței – 9%, Surdila Găiseanca – 9%. 

În urma licitației organizate în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale în județul Brăila a fost câștigată, anul acesta, de Asocierea RER, aceasta devenind operator unic de salubritate în județul Brăila.  

Cei care locuiesc la bloc nu colectează deșeurile selectiv 

În perioada 01.03-30.09, cantitatea totală de deșeuri municipale colectată în județ a fost de 47.347,43 de tone, din care deșeuri reciclabile doar 2.319 tone, adică un procent al atingerii țintei de 4,9 %, superior totuși celui de anul trecut, de doar 1 %. Procentul mic atins în municipiu se explică, precizează comisarul-șef Camelia Carmen Tudorache, prin faptul că aceia care locuiesc la bloc nu colectează deșeurile selectiv. Doar 8 % din cantitatea unui transport de la blocuri poate fi recuperată pentru reciclare. 

Primării sancționate pentru nerespectarea legilor privitoare la regimul deșeurilor 

Controalele au vizat și starea de curățenie din localități, fiind efectuate ca urmare a unor sesizări cu privire la abandonarea necontrolată de deșeuri. În acest sens, au fost verificate de la începutul anului cinci UAT-uri: Tufești, Tudor Vladimirescu, Tichilești, Viziru și Chiscani. Acestea au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 110.000 de lei, sesizările fiind întemeiate. Și primăriile Galbenu și Mircea Vodă au primit amenzi în valoare totală de 90.000 de lei pentru menținerea unor amplasamente mai vechi unde erau depozitate ilegal deșeuri.  

La verificările efectuate în cadrul controalelor tematice, șase UAT-uri au primit avertismente pentru că nu au luat măsuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv, în special a celor din lungul căilor de comunicații. Este vorba despre comunele Gemenele, Tufești, Unirea, Bărăganu, Traian și Ulmu. 

Responzabilizarea cetățenilor, esențială pentru o colectare a deșeurilor prietenoasă cu mediul 

În urma controalelor tematice, s-a constatat că nu au fost atinse obiectivele legiferate în domeniul gestionării deșeurilor. Pentru atingerea unui nivel de reutilizare și reciclare de minimum 50 % din masa totală de deșeuri generate, autoritățile propun continuarea activității de informare a cetățenilor cu privire la colectarea selectivă, controlul și monitorizarea felului în care se respectă aceste dispoziții, sarcină ce revine administrației publice locale. Este necesară și monitorizarea activității operatorului unic de salubritate, dar și a zonelor prdispuse la depozitarea necontrolată a deșeurilor și sancționarea persoanelor care abandonează deșeuri în locuri nepermise. 

Foto:
Dmitriy/Pixabay