Finanțare de 150 de milioane de euro pentru întreprinderile din sectorul agricol și industria alimentară

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), anunță lansarea sesiunii de primire a solicitărilor de finanțare pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare. 

Pentru anul 2023 s-au alocat 150 de milioane de euro în funcție de capacitățile instalate la nivelul întreprinderii, se anunță într-un comunicat al MADR. Din această sumă, 100 de milioane de euro este alocată pentru capacități instalate mai mici de 1 Megawatt (MW). Mai exact, 10 milioane de euro pentru energia eoliană și 90 de milioane de euro pentru energia solară. Restul sumei de 50 de milioane de euro este alocată pentru capacități instalate mai mari de 1 Megawatt, dintre care 10 milioane de euro pentru dezvoltarea de proiecte pentru energia eoliană, iar 40 de milioane de euro sunt pentru proiecte ce vizează realizarea de parcuri fotovoltaice.

Pentru energie eoliană, finanțarea este de maximum 1.400.000 de euro/ MW pentru capacități instalate mai mici sau egale de 1 MW și de maximum 700.000 euro/ MW capacități instalate mai mari de 1 MW, iar pentru energia solară, valoarea sprijinului este de până la 1.000.000 euro/ MW pentru capacități instalate mai mici sau egale de 1 MW și de până la 500.000 euro/ MW pentru capacități instalate mai mari de 1 MW. 

Valoarea ajutorului de stat este 100%, iar potențialii beneficiari pot depune mai multe proiecte dacă investițiile vizează locuri de consum diferite, suma maximă ce poate fi alocată unui singur beneficiar fiind de 20.000.000 euro.

Cererile de fințare se pot depune începând de luni, 20 noiembrie ora 08:00

Deschiderea de ofertare concurențială începe la data de 20 noiembrie ora 08:00 și se termină la data de 15 decembrie 2023 la ora 23:59. Solicitările de finanțare prin Schema de ajutor de stat se pot depune pe site-ul oficial al AFIR, care poate fi accesat la secțiunea Finanțare, la următorul link: www.afir.ro.

Un element important de luat în vedere este faptul că, dovada înscrierii în cadrul proiectului, se va prezenta la momentul contractării, spre deosebire de versiunea anterioară a ghidului care preciza faptul că dovada înscrierii se va face la momentul depunerii proiectelor. Versiunea finală a Ghidului solicitantului, respectiv versiunea trei, include o serie de clarificări și completări privind domeniul de aplicare, categoria de beneficiari și eligibilitatea proiectului și poate fi accesată la link-ul următor: Ghidul solicitantului.

Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare se finanțează din Fondul pentru modernizare, gestionat de Ministerul Energiei.