Fonduri disponibile pentru procesatori prin Programul INVESTALIM

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat condițiile accesării fondurilor disponibile prin Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM. 

Cererile de aprobare pentru finanțare vor putea fi depuse de către potențialii beneficiari începând cu data de 27 octombrie 2023, ora 08:30. Ghidul solicitantului și anexele aferente acestuia se regăsesc pe pagina oficială a Agenției, www.afir.ro.

Scopul INVESTALIM – înființarea sau dezvoltarea capacităților de producție din industria alimentară

Scopul Schemei de Ajutor de Stat INVESTALIM îl reprezintă dezvoltarea regională pentru înființarea sau dezvoltarea capacităților de producție din industria alimentară, prin acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie. Programul dispune de o finanțare totală de 590 de milioane de euro, asigurată de la bugetul de stat. Alocarea anuală pentru finanțarea proiectelor de investiții este de aproximativ 147,5 milioane euro. 

Beneficiarii sunt întreprinderi nou înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât întreprinderi mici și mijlocii, cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor solicitante prin alocări de la bugetul de stat prin bugetul AFIR sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile. Intensitatea sprijinului nerambursabil are valori cuprinse între 30 – 70%, iar nivelul ajutorului de care poate beneficia o întreprindere poate ajunge până la un maximum total de 57.750.000 de euro.

Finanțarea se acordă pentru activități de prelucrare și conservarea și fabricarea produselor alimentare

Activitățile eligibile pentru care se acordă finanțare prin intermediul schemei de ajutor de stat INVESTALIM sunt: prelucrarea și conservarea cărnii, fabricarea produselor din carne, prelucrarea şi conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor, prelucrarea şi conservarea cartofilor, fabricarea sucurilor de fructe și legume, prelucrarea și conservarea fructelor şi legumelor, fabricarea uleiurilor şi grăsimilor, fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor, fabricarea produselor de morărit, a pâinii, a prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie, precum și fabricarea zahărului. 

Procesarea produselor agroalimentare va fi susținută financiar și prin intervenția DR 22 – Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole, din cadrul Planului Strategic pentru PAC 2023 – 2027, unde alocarea financiară este de 210.300.000 euro. Valoarea maximă a unui proiect de investiții poate ajunge la 10.000.000 euro pentru înființare unităților de procesare legume-fructe și pentru industria de morărit, ulei și nutrețuri combinate, la 7.000.000 euro pentru înființarea unităților de procesare, iar pentru modernizare se acordă până la 3.000.000 euro/ proiect. Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru această intervenție este de 65%, potrivit comunicatului AFIR. 

Foto:
AFIR