Impozite reduse pentru donatorii de sânge

Persoanele care donează sânge de cel puţin trei ori, în cursul unui an calendaristic, ar putea beneficia de o reducere a impozitului pe clădiri şi teren, prevede o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, depusă la Parlament. 

Iniţiatorii proiectului sunt deputaţii Alfred Simonis – PSD, Florin Roman, Gabriel Andronache, Nelu Tătaru – PNL; Csoma Botond – UDMR, Silviu Vexler – deputat FCER (minorităţi), iar proiectul a fost depus la Senat, ca primă Cameră sesizată, precizează Agerpres 

Propunerea legislativă doreşte să ofere posibilitatea consiliilor locale să facă o reducere exprimată în procent a impozitului pe clădiri şi teren pentru persoanele fizice care au în proprietate o clădire sau un teren situată/situat în România şi care fac dovada a cel puţin trei donări de sânge în cursul unui an calendaristic. 

Proiectul permite ca fiecare autoritate deliberativă locală să fie liberă de a decide acordarea acestei reduceri pentru promovarea donării de sânge. De asemenea, reducerea se poate cumula cu bonificaţia de 10 % stabilită prin hotărârea consiliului local, acordată pentru plata cu anticipaţie a impozitului pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, şi este distinctă de aceasta. Reducerea se aplică diferenţei rezultate în urma scăderii bonificaţiei din impozitul datorat, subliniază iniţiatorii. 

Scutirile sau reducerile de la plata impozitului taxei s-ar aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative, mai prevede proiectul. 

Iniţiatorii mai arată în expunerea de motive că, potrivit datelor colectate de reţeaua naţională de transfuzie sanguină şi centralizate de Ministerul Sănătăţii, în anul 2022 a fost înregistrat un număr de 319.926 de donatori de sânge şi componente sanguine umane, reprezentând doar 1,8 % din totalul populaţiei României. Deşi Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau” şi centrele de transfuzie sanguină subordonate au desfăşurat şi desfăşoară campanii pentru promovarea donării de sânge şi componente sanguine, totuşi nivelul donării de sânge este cel puţin de două ori mai mic decât necesarul de care au nevoie spitalele şi, implicit, pacienţii. 

Foto:
Pixabay