Încep înscrierile pentru concursul de rezidențiat

Ministerul Sănătății organizează concursul de admitere în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 19 noiembrie 2023. Înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada 11-24 octombrie 2023. Concursul se desfășoară în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. 

La Brăila sunt scoase la concurs 13 posturi, astfel: 

  • la Spitalul Clinic Județean de Urgență 
  1. patru posturi pentru specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția Anestezie și Terapie Intensivă; 
  2. șase posturi pentru specialitatea Medicină de urgență, la Unitatea Primiri Urgențe; 
  3. un post pentru specialitatea Pediatrie, la Secția Pediatrie 
  • la Direcția de Sănătate Publică a Județului Brăila 
  1. un post pentru specialitatea Epidemiologie, la Compartimentul Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile; 
  2. un post pentru specialitatea Igienă, la Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și muncă. 

Înscrierile se fac la Direcția de Sănătate Publică a Județului Brăila, de luni până joi în intervalul 09.00-16.00 și vinerea în intervalul 09.00-14.00. Dosarele de concurs pot fi depuse și prin poștă sau servicii de curierat. 

Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0339.40.11.75/76.  

Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează, pe o durată de patru ore. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură ierarhie națională pentru fiecare domeniu. Punctajul minim de promovare este 65% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. 

Numărul de locuri și posturi pe domenii și specialități se stabilește defalcat pe centre universitare, inclusiv pentru centrele universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie, în funcție de capacitățile de pregătire pe specialități ale acestora, de către Ministerul Sănătății și Grupul Universităților de Medicină și Farmacie din România și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.  

Listele cu candidații admiși în concursul de rezidențiat, pe centre universitare și domenii, se afișează aici la data de 2 noiembrie 2023. Concursul se desfășoară în ziua de duminică, 19 noiembrie 2023. Clasificările se vor afișa simultan pe site-ul dedicat și pe paginile de internet ale celor șase universități de medicină și farmacie. Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregătire se va face prin teleconferință, pe baza punctajului și a clasificărilor anunțate, în trei zile consecutive, stabilite de comun acord între Ministerul Sănătății și instituțiile de învățământ superior cu profil medical acreditate. 

Anul acesta Ministerul Sănătății scoate la concursul de rezidențiat 3965 de locuri la domeniul medicină, 551 de locuri la domeniul medicină dentară și 409 locuri la domeniul farmacie și un total de 365 de posturi pentru toate domeniile, în unitățile subordonate Ministerului Sănătății și autorităților publice locale.  

Metodologia, tematica și bibliografia de concurs pot fi consultate aici 

Foto:
Pixabay