Începe școala, suntem pregătiți? 

Luni, 11 septembrie, instituțiile de învățământ își redeschid porțile pentru un nou an școlar.  Din informațiile comunicate în ședința de astăzi a Comisiei de Dialog Social a județului Brăila, se pare că nu toate instituțiile sunt pregătite să își primească elevii în condiții optime. 

În județul Brăila funcționează 102 unități de învățământ cu personalitate juridică și 141 de unități arondate. Din totalul de 243 de unități, doar 153 au autorizație sanitară de funcționare. Numai una dintre cele două facultăți din oraș este autorizată sanitar. Controalele la unitățile de învățământ sunt în desfășurare, situația urmând a fi completată dacă vor apărea modificări, a precizat dr. Gabriel Ciochină, director executiv al Direcției de Sănătate Publică Brăila. 

Potrivit informării prezentate de inspectorul școlar Aurelia Ion, 52 de unități școlare au finalizat lucrările de reparații și igienizări, 89 de unități sunt în stadiul de 90 %, iar celelalte în diferite stadii, cele mai mici procente fiind raportate de Colegiul Tehnic ,,Edmond Nicolau”, Școala Gimnazială ,,Dr. Luca” și Grădinița cu Program Normal nr. 19, structură a Grădiniței cu Program Săptămânal nr. 49.  

Doar 76 de unități școlare și-au asigurat în totalitate stocul de combustibil pentru sezonul rece, dar sunt și unități cu stoc zero în acest moment: Școala Gimnazială Dudești, Școala Gimnazială și Grădinița Racovița, Școala Gimnazială Traian cu unitățile arondate, Liceul Tehnologic Însurăței – la centralele termice pe combustibil lichid.  

Sunt autorizate din punctul de vedere al securității la incendiu 159 de corpuri de clădire, 162 de corpuri nu necesită această autorizație, iar 48 de clădiri nu au autorizație. 

O serie de unități de învățământ sunt cuprinse în proiecte de reabilitare, consolidare, extindere, eficientizare energetică astfel: 

 • Programul E.L.E.N.A.: Liceul Teoretic ,,M. Sebastian”, Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny”, Școala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri” 
 • Prin PNNR: Grădinița cu Program Prelungit nr. 8, Școala Gimnazială Bordei Verde, Grădinița cu Program Normal Grădiștea, Școala Gimnazială și Grădinița cu Program Normal Șuțești, Școala Gimnazială ,,I. L. Caragiale”, Școala Gimnazială ,,Al. I. Cuza”. 
 • Prin P.O.R. 2014 – 2020: Grădinița cu Program Prelungit nr. 7, Grădinița cu Program Normal nr. 18, Colegiul Tehnic ,,C. D. Nenițescu” 

Începând cu anul școlar 2023-2024, rețeaua școlară a fost reorganizată la nivelul municipiului Brăila prin ordin al Ministerului Educației, Școala Gimnazială ,,George Coșbuc” cu unitatea arondată Grădinița cu Program Normal nr. 50 fuzionând cu Școala Gimnazială ,,A. S. Pușkin”, cu structurile arondate. Nu au mai fost cuprinse în rețeaua școlară cinci unități care nu au mai propus plan de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024: Grădinița cu Program Normal nr. 54, Grădinița cu Program Prelungit nr. 30, Grădinița cu Program Normal Plopi, Grădinița cu Program Normal Țacău și Grădinița cu Program Normal Vultureni.  

Structura anului școlar 2023-2024 

Aceasta a fost aprobată de Ministerul Educației pe data de 9 martie 2023, fiind organizată pe module, la fel ca anul școlar anterior. 

Intervale de cursuri

 • de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023; 
 • de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023; 
 • de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ; 
 • de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 26 aprilie 2024; 
 • de miercuri, 8 mai 2024, până vineri, 21 iunie 2024; 

Intervale de vacanță: 

 • de sâmbătă, 28 octombrie 2023, până duminică, 5 noiembrie 2023; 
 • de sâmbătă, 23 decembrie 2023, până duminică, 7 ianuarie 2024; 
 • o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024; 
 • de sâmbătă, 27 aprilie 2024, până marți, 7 mai 2024; 
 • de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024. 

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024. 

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024. 

Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024. 

Pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare. 

Spre deosebire de acest an școlar, „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 11 septembrie 2023-26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, la decizia școlii, în module diferite.