Invățământul brăilean, la raport

Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila de marți, 07 noiembrie, s-a aflat o informare privind „Starea învățământului brăilean în anul școlar 2022-2023”. Raportul a fost prezentat de inspectorul şcolar general adjunct, Cici-Mihaela Bolovan (foto).

În anul școlar trecut, în județul Brăila funcționau 243 de unități de învățământ de stat, dintre care 98 cu personalitate juridică: o creșă, 13 grădinițe, 59 de școli gimnaziale, 22 de licee/colegii/școli profesionale, o școală specială, un palat al copiilor și un centru județean de excelență. La acestea se adaugă cele cinci unități de învățământ particular: o grădiniță, o școală primară, o școală gimnazială și două școli postliceale. Totalul elevilor înscriși în învățământul de masă s-a ridicat la 40.531, cifră în scădere față de anii precedenți.  

Au fost normate 3243,5 de posturi pentru personalul didactic, 460,75 de posturi pentru personalul didactic auxiliar și 974,25 de posturi pentru personalul nedidactic. Ponderea posturilor ocupate de personalul didactic calificat a fost de 98,74 %, în creștere față de anul școlar precedent. Titulare au fost 79,13% dintre cadrele didactice calificate, restul de 19,61 % fiind încadrate pe perioadă determinată. Ca urmare a împlinirii vârstei limită de pensionare până la 1 septembrie 2023, s-au pensionat 32 de cadre didactice titulare.  

În ceea ce privește concursul de ocupare a posturilor declarate vacante, acesta a fost organizat la Colegiul Național „Ana Aslan” din Brăila. S-au înscris 377 de candidați, pentru toate disciplinele. Doar 313 dintre aceștia au fost prezenți la proba scrisă, 46 s-au retras în timpul probei și unul a fost eliminat din motive de fraudă. Note între 7 și 10 au obținut 128 de candidați, așadar 48,12 %, procent superior celui din anul precedent. 

Pe parcursul anului școlar trecut, 624 de cadre didactice au urmat activități de perfecționare prin obținerea gradelor didactice. Promovabilitatea după contestații la examenul de definitivat a fost de  74,35 %. 

 Rezultate bune la examenele naționale 

 În perioada 19-22 iunie s-a desfășurat Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a. La nivelul județului Brăila, au fost deschise 68 de centre de examen pentru 2.234 de candidați, prezenți fiind 2013. Promovabilitatea  a fost de 83,36%, înregistrându-se și patru medii de zece. Prin promovabilitate 100 % s-au remarcat colegiile naționale „Gheorghe Munteanu Murgoci”, „Nicolae Bălcescu”, „Dumitru Panaitescu Perpessicius”, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, școlile gimnaziale „Dr. Luca”, „Fănuș Neagu”, „Ion Creangă”, Mircea Vodă, Galbenu, Traian, Valea Cânepii, Drogu, Cuza Vodă, Gemenele. La coada clasamentului s-a situat Școala Profesională „Emil Drăgan” Gradiștea, cu 0% promovabilitate la Evaluarea Națională. 

Examenul de bacalaureat a plasat Brăila pe locul I în ierarhia națională, pentru promoția curentă, cu o promovabilitate de 89,13%. Promovabilitatea pentru toți candidații – promoția actuală și promoțiile anterioare – a fost de 84,68%.  

 Învățământ alternativ, doar la nivel preșcolar 

 Analiza cu privire la alternativele educaționale relevă o scădere a numărului de grupe/clase care oferă elevilor un sistem alternativ de învățare. Despre învățământ alternativ se poate vorbi doar la nivel preșcolar,  unde funcționează 22 de grupe în sistem Step by Step și două grupe în alternativa Waldorf. 

În cadrul programului Erasmus +, au depus candidaturi pentru finanțare 14 unități școlare, doar patru proiecte fără acreditare fiind aprobate. Beneficiarii au fost școlile gimnaziale Bărăganul, Romanu, „Spiru Haret” din Însurăței și Liceul Tehnologic „Matei Basarab” din Măxineni. Alte 11 unități care sunt acreditate Erasmus + au solicitat finanțare, primind aprobare. La nivelul județului erau 41 de parteneriate Erasmus în derulare sau finalizate în anul școlar trecut. 

Inspectoratul Școlar Brăila a sprijinit constant învățământul în limbile minorităților naționale și integrarea elevilor aparținând acestor minorități în învățământul de masă. La nivelul județului, 587 de elevi au studiat limba maternă rromani și 137 de elevi au studiat limba maternă rusă în anul școlar trecut. 

 Centrul de excelență, incubator de premii și medalii 

 Elevii înscriși la cursurile Centrului Județean de Excelență au obținut în anul școlar 2022-2023 numeroase premii la olimpiade și concursuri școlare. Menționăm doar medalia de argint obținută la Olimpiada Internațională de Astronomie și Științele Spațiului de Radu-Ioan Stoian, pregătit de prof. Liliana Iacob.  

Dintr-un raport asupra situației învățământului brăilean nu putea lipsi activitatea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) din Brăila, instituție de învățământ special integrat ce promovează o educație centrată pe nevoile copiilor. În anul școlar trecut, 2.167 de elevi, 516 părinți și 733 de cadre didactice au beneficiat de consiliere individuală. În terapie logopedică s-au aflat 694 de copii. Pentru situații de bullying/violență școlară, 167 de elevi au fost consiliați individual, iar alți 1.578 au beneficiat de consiliere în grup, numărul cazurilor ameliorate în urma consilierii find de 783. 

 Inspecțiile școlare efectuate pe parcursul anului au identificat o serie de puncte tari ale activității didactice din școlile brăilene, cum ar fi utilizarea unor strategii didactice moderne, activ-participative, dezvoltarea de parteneriate cu instituțiile și organizațiile locale, asigurarea unui învățământ incluziv. Există însă și puncte slabe, ce necesită ameliorare: implicarea scăzută a părinților în viața școlii, numărul insuficient de activități remediale, în special la clasele terminale, interes scăzut pentru accesarea de fonduri europene prin proiecte de tip Erasmus sau lipsa abilităților cadrelor didactice privind activitatea de consiliere școlară. 

Foto:
Irina Ispas