La Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila, întâlniri lunare ale membrilor

Ștefan Fusea (foto), președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură (CCIA) Brăila, a invitat recent membrii la o intâlnire informală, tema fiind activitatea camerei. 

Pentru că reacţiile după acest eveniment au fost pozitive, Fusea propune întâlniri lunare la sediul CCIA Brăila, tot informale, fără regulile unei adunări generale. 

Propunem a treia joi din fiecare lună să rămână zi de întâlnire, la sediul CCIA Brăila, de la ora 14.00. Participarea este condiţionată de calitatea de membru CCIA şi nu sunt necesare confirmări. Se pot face recomandări cu privire la temele de abordat sau probleme de discutat în vederea structurării şi avansării acestora către instituţiile de resort. Cine doreşte poate face prezentări ale afacerii sau de produs. Întâlnirea de joi este a membrilor CCIA care doresc să se cunoască între ei, să îşi expună afacerile spre dezvoltare împreună sau să dezbată probleme comune pentru căutarea de soluţii. După primă întâlnire, una din propunerile reţinute spre dezbatere şi analiză pentru viitoarele întâlniri este elaborarea unei propuneri de implementare a ghişeului unic pentru obţinerea acordurilor şi avizelor odată cu solicitarea certificatului de urbanism. După conceperea unui ghid de bune practici, vom lansa o invitaţie tuturor instituţiilor publice locale şi de resort în vederea participării la o dezbatere a propunerii împreună cu membrii CCIA Brăila„.