Microindustrializare 2023 – „Fabricat în România”

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a publicat joi, 26 octombrie, în Monitorul Oficial, forma finală a Procedurii de implementare, cu lista domeniilor CAEN eligibile și anexele aferente, pentru programul Microindustrializare 2023, ne informează Camera de Comerț, Industrie și Agricultură din Brăila. Prin acest program, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România pot obține ajutoare de maximum 500.000 de lei (100.000 EUR) pe proiect, pentru investiții, în urma unui proces de selecție deschis, transparent, nediscriminatoriu și necondiționat.  

Programul de Microindustrializare are ca obiective sprijinirea investițiilor în sectoarele economice prioritare, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM-urilor, susținerea producției interne și promovarea conceptului „Fabricat în România”. Antreprenorii vor putea contracta credite de investiții de la băncile partenere cu o valoare minimă de 250.000 lei. MEAT va acoperi până la 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, stabilite prin procedură, dar nu mai mult de 500.000 lei.  

Pentru anul 2023, Programul de Microindustrializare dispune de un buget în valoare de 85.000.000 lei, cu un număr estimat de 170 de beneficiari. 

Pot beneficia de sprijinul financiar nerambursabil societățile care desfășoară activități din domenii precum industria alimentară, metalurgică, a textilelor și a articolelor de îmbrăcăminte, prelucrătoare a lemnului, precum și  industriile ce au ca scop fabricarea de produse din: hârtie, farmaceutice și chimice, cauciuc și mase plastice. Fabricarea de mobilă, calculatoare și de mașini, precum și alte sectoare, detaliate în procedură, sunt de asemenea eligibile în cadrul programului.  

Înscrierile se vor desfășura online și vor fi anunțate la o dată ulterioară. Înscrierea presupune depunerea unor cereri tip de acord de principiu la creditare și finanțare prin intermediul unui formular electronic de înscriere, care va fi disponibil pe site-ul MEAT. Accesul la finanțare în cadrul programului se face conform principiului “primul venit-primul servit” – se arată în procedură.  

Procedura poate fi consultată aici.

Foto:
Unsplash