Modificări aduse burselor școlare 

În urma ședinței ordinare a Consiliului local Municipal Brăila, care a avut loc în data de 31.07.2023, s-a inițiat un proiect de hotărâre de către Primarul Municipiului Brăila cu vedere la bursele școlare. Acest proiect are în vedere modificarea H.C.L.M Brăila nr. 48/02.02.2023 referitoare la „Aprobarea cuantumului lunar al unei burse și a  numărului acestora pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2022-2023”, cu modificările ulterioare.  

Proiectul de hotărâre propune ajustarea cuantumului lunar al burselor școlare și modificarea numărului acestora, în concordanță cu nevoile și realitățile actuale ale elevilor din Municipiul Brăila.   

Scopul principal al acestui proiect este de a sprijini și încuraja performanța școlară a elevilor prin acordarea unor burse adecvate, care să reflecte efortul și dedicarea acestora în activitatea de învățare.   

Modificările propuse vizează atât valoarea bursei lunare, cât și numărul total al acestora. Astfel, se dorește creșterea cuantumului lunar al bursei școlare pentru a se asigura un sprijin financiar mai consistent pentru elevii merituoși și pentru a-i motiva să mențină aceeași performanță în continuare.  

Conform Art. 7 – bursele de merit și bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură. De asemenea, unul dintre criteriile de calificare este ca elevul să nu aibă mai mult de 10 absențe nemotivate. Conform art. 5, elevii olimpici naționali și internaționali (locurile I, II și III)  primesc bursă de performanță.   

Anul trecut, în urma ședinței convocate de Consiliul Local Municipal Brăila în data de 12 octombrie, sumele pe care le ofereau elevilor erau de: 500 de lei pe lună pentru bursa de performanță, 200 de lei pe lună pentru bursa de merit, 150 de lei pe lună pentru bursa de studiu și 200 de lei pentru bursa de ajutor social.   

În Septembrie 2023, numărul burselor oferite va fi de 5.566, spre deosebire de octombrie 2022, când erau 5.832. Cele 5.566 de burse sunt: 108 de performanță, 3.098 de merit, 687 de studiu și 1.673 sociale. Conform legii 198/2023, care va fi aplicată începând cu 3 septembrie, sumele burselor vor fi de: 1000 de lei bursa de performanță/excelență olimpică, 450 lei bursa de merit și 300 lei bursa socială.   

Foto:
Irina Ispas