Noi locuri de muncă vacante publicate de AJOFM

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Brăila a publicat azi, 20 noiembrie, o listă a joburilor disponibile în județ. Sunt vacante 68 de locuri de muncă din diferite domenii, majoritatea fără cerințe de vechime în muncă. 

Printre posturile vacante se numără următoarele:

referent de specialitate în administrația publică, analist, consilier clasa I-grad profesional superior, consultant artistic, recuziter,  dispecer, agent de vânzări, agent securitate, asistent farmacist, asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie și recuperare; asistent medical generalist, auditor intern, brutar, bucătar, coafor, confecționer-asamblor articole din textile, constructor-montator structuri metalice, cosmetician, electrician auto, electrician de întreținere si reparații, electrician exploatare rețele electrice, femeie de serviciu, fierar-betonist, gestionar depozit, încărcător-descărcător, inginer în industria alimentară, inginer mecanic, inginer zootehnist, îngrijitor animale, îngrijitor spații hoteliere, instalator apă-canal, instalator centrale termice, laborant chimist, lăcătuș construcții metalice și navale, lăcătuș mecanic, manager, manichiurist, manipulant marfuri, maseur întreținere și relaxare, mașinist la mașini pentru terasamente, mecanic agricol, medic stomatolog, muncitor necalificat în agricultură, muncitor necalificat în industria confecțiilor, muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri si baraje; muncitor necalificat la spargerea si tăierea materialelor de construcții; operator la fabricarea produselor făinoase, patiser, recepționist, schelar, șofer camion, șofer de autoturisme și camionete, sudor, tăietor confecții, tâmplar, tehnician asigurarea calității, tehnician veterinar, tubulator naval, vânzător, zidar, zugrav. 

Obligațiile angajatorilor față de AJOFM

O obligație pe care puțini angajatori o cunosc și mai ales o pun în aplicare este cea referitoare la comunicarea către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a posturilor vacante și a ocupării acestora. 

Astfel, angajatorii care își au sediul, respectiv domiciliul în județul Brăila au obligația să comunice toate locurile de muncă vacante, în termen de cinci zile lucrătoare de la vacantarea acestora. Nerespectarea acestei prevederi legale constituie contravenție și conduce la aplicarea unor amenzi între 3.000 și 5.000 de lei.

De asemenea, angajatorii sunt obligați să comunice și ocuparea locurilor de muncă declarate vacante în termen de o zi de la data ocupării lor. În acest sens este necesar a se completa Anexa 1B din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 76/2002. Comunicarea anexelor se poate face și prin e-mail.

Foto:
Unsplash