Oportunități de finanțare a IMM-urilor, prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila a organizat zilele trecute, în parteneriat cu Agenția Regională de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE) un eveniment de prezentare a oportunităților de finanțare cu fonduri europene din perioada următoare. 

Reprezentanții ADR SE, instituție care are sediul la Brăila și unde pot fi solicitate direct informații, au prezentat detalii din cele mai noi linii de finanțare, respectiv cele deschise pe Programul Operațional Sud-Est 2021 – 2027.  La această întâlnire au participat oameni de afaceri ale căror domenii de activitate se regăsesc în aria de acoperire a tipului de finanțare pe acest program. Vom rezuma aici câteva idei, în speranța că va fi un punct de plecare în dorința de accesare a unei finanțări europene și pentru cei care până acum nu au făcut-o.    

Programul Operațional Sud-Est are o alocare totală de aproape 1,5 miliarde euro, răspunzând obiectivului din politica UE „O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale”. Cei care doresc să aplice pe acest program trebuie să cunoască obiectivele specifice ale finanțării.  Ele se referă, în principal, la: 

(a) dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;  

(b) valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților locale;  

(c) intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă, inclusiv prin investiții productive, (d) dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.   

Priorități de dezvoltare prin inovare, digitalizare, competitivitate

Liniile de finanțare din programul Sud-Est au șapte priorități: (1) o regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprindere dinamice, (2) o regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri, (3) o regiune cu emisii de carbon reduse, (4) o regiune accesibilă, (5) o regiune educată, (6) o regiune atractivă, asistență tehnică.   

Domeniile de specializare inteligentă incluse în programul regiunii SE; inginerie și transport naval, industria confecțiilor, agro-alimentar și biotehnologii, acvacultură li pescuit, turism, tehnologia informației și comunicării.   

La capitolul creșterea gradului de digitalizare, pot fi eligibile și proiecte privind facilitarea comerțului și inovații specifice, inclusiv instrumente de vânzare online, activități de creștere a prezenței online, activități de specializare și modernizare digitală, transfer de cunoștințe etc.  

Sunt eligibili pe unele secțiuni din program nu doar IMM-uri, ci și parteneriate între IMM-uri și organisme de cercetare publice, inclusiv universități.  

Se încurajează dezvoltarea, construirea și testarea prototipurilor, activități pentru investiții în infrastructura necesară punerii în practică a proiectului – inclusiv reabilitare, modernizare, extinderi.  

De asemenea, a fost prezentată și platforma Enterprise Europe Network, o inițiativă a Uniunii Europe, cea mai mare rețea de sprijin pentru întreprinderile care vor să inoveze și să se extindă pe alte piețe. Rețeaua are servicii specializate prin care consultanța este acordate de experții din peste 600 centre, cu expertiză specifică, situate în fiecare regiune a Uniunii Europene și nu doar în UE. 

Repetăm, pentru cei care nu au putut ajunge la sesiunea de informare de la Camera de Comerț: echipa ADR Sud stă la dispoziție oricărui doritor din regiunea sud-est, deci din toate județele componente – Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea. Detaliile despre program sunt disponibile aici și pe regiosudest.ro.