Ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Brăila

Consiliul Local al Municipiului Brăila este convocat în şedinţă extraordinară vineri, 10 noiembrie, la ora 9:00. Ședința va avea loc în Sala Companiei de Utilități Publice “Dunărea” Brăila S.A. 

Primul punct pe ordinea de zi este aprobarea investiției, a documentației tehnico-economice faza I – Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Realizare centrală panouri fotovoltaice”.  

Vor fi supuse aprobării și depunerea proiectului „Realizare centrală panouri fotovoltaice” prin „Fondul pentru Modernizare – Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”, precum și cheltuielile legate de proiect. 

Ambele proiecte de hotărâri au fost inițiate de Doinița Ciocan, viceprimar.