Peste 10.000 de burse sociale la Brăila

Conform unui raport furnizat de Inspectoratul Școlar Județean la sfârșitul lunii trecute, 10.160 de elevi primesc bursă socială în județul Brăila.  

Mai mult de jumătate dintre aceștia sunt beneficiari pe baza venitului mediu net pe membru de familie. Astfel, 5.992 de elevi brăileni fac parte din familii  cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. Pe locul al doilea, ca număr, se situează cei provenind din familii monoparentale. Este vorba despre 2.530 de elevi cu părinți divorțați sau cu părinte văduv, elevi cu părinte dispărut, arestat, aflat în curatelă sau în alte situații. De bursă socială beneficiază și elevii cu unul sau ambii părinți decedați. În această situație se află 712, respectiv 34 de elevi brăileni. 276 de beneficiari de bursă socială sunt elevi aflați în plasament, iar 662 de elevi primesc bursă socială din motive medicale. Sunt înregistrați și doi elevi minori, respectiv cu risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele „A doua șansă”. Tot bursă socială primesc și 22 de elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune, conform Legii nr. 196/2016. 

Bursa socială nu mai este condiționată de venit în cazul elevilor proveniți din familii monoparentale sau cu unul/ambii părinți decedați

Punerea în aplicare a prevederilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 începând cu acest an școlar a condus la majorarea cuantumului bursei sociale de la 200 de lei/lună la 300 de lei/lună. 

Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor provenind din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau a celor cu situații medicale speciale, în vederea prevenirii abandonului școlar.  

Se acordă la cerere elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursuri cu frecvență, dar și celor școlarizați la domiciliu sau în spitale, pe baza unor criterii de eligibilitate. Dintre acestea amintim venitul mediu net lunar pe membru de familie mai mic de 50 % din salariul minim net pe economie, elevi în plasament, elevi cu unul sau ambii părinți decedați, elevi din familii monoparentale, elevi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune sau elevi cu anumite deficiențe produse de boli.

Spre deosebire de anii școlari precedenți, începând cu anul acesta bursa socială nu mai este condiționată de venit în cazul elevilor proveniți din familii monoparentale sau cu unul/ambii părinți decedați. 

Lista beneficiarilor de burse sociale se actualizează lunar

Lista celor care beneficiază de bursă socială se actualizează lunar, în cazul de noi cereri care fac dovada încadrării în condițiile prevăzute. 

Personalul unităților de învățământ nu este îndreptățit să facă anchete sociale. Dacă există suspiciuni privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, directorul poate sesiza autoritățile publice locale, pentru efectuarea unei anchete sociale. Pe baza raportului de anchetă socială, bursa socială poate fi retrasă.  Același lucru se poate întâmpla, temporar, și în cazul elevilor care acumulează mai mult de zece absențe nemotivate într-o lună. Bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare. 

În anul acesta școlar asistăm la o dublare a numărului de burse sociale la nivel național, de la 389.400 la 738.800, așa cum arată o informare de presă a Ministerului Educației din data de 1 noiembrie. 

Foto:
Javier Trueba/Unsplash