Precizări pentru elevii și studenții beneficiari ai unei pensii de urmaș 

Elevii beneficiari ai unei pensii de urmaș care au împlinit vârsta de 16 ani au obligația de a prezenta, până la data de 25 septembrie 2023, o adeverință din care să rezulte că în anul școlar 2023–2024 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. În caz contrar, pensia aferentă lunii octombrie 2023 va fi reținută de la plată, suntem informați printr-un comunicat al Casei Județene de Pensii din Brăila. 

Studenții în vârstă de până la 26 de ani, beneficiari ai unei pensii de urmaș, au obligația să depună/trimită la Casa Județeană de Pensii din Brăila, până la data de 25 septembrie 2023, o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor, iar până la data de 25 octombrie să prezinte adeverința în original care să ateste că în anul școlar 2023-2024 urmează o formă de învățământ superior organizată potrivit legii. În condițiile neprezentării adeverinței până la termenul precizat, va fi oprită plata pensiei începând cu luna noiembrie. 

Un model de declarație poate fi descărcat de pe pagina web a instituției.