Prelungire la cumpărarea anilor de pensie 

Un comunicat de presă al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale ne informează că a fost prelungită până la sfârșitul anului posibilitatea cumpărării de vechime în muncă necesară pensionării pentru limită de vârstă.  

Conform Ordonanței de Urgență privind reglementarea unor măsuri din domeniul pensiilor publice adoptate de Guvern în ședința din 31 august, persoanele interesate pot cumpăra vechime pentru o perioadă de cel mult șase ani anterioară datei încheierii contractului de asigurare socială, cu plata într-o singură tranşă sau în tranşe lunare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024. 

Pot beneficia de această măsură persoanele care doresc să-și completeze stagiul de cotizare în vederea acordării pensiei pentru limită de vârstă, respectând vârsta standard de pensionare de 65 ani la bărbați și 63 ani la femei, cetățeni români din ţară sau din străinătate care nu sunt pensionari şi care nu au fost asiguraţi în sistemul public de pensii. Venitul pentru care se achită contribuţia de asigurări sociale trebuie să fie cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare. 

Prin aceeași Ordonanță, Legea nr. 263/2010 a fost completată cu un nou articol, care prevede că adeverințele eliberate de angajatori sau de către deținătorii legali de arhive, precum și documentele necesare stabilirii și/sau recalculării drepturilor de pensie emise potrivit dispozițiilor legale în vigoare se certifică prin ștampilă și semnătură olografă a conducătorului entității sau a persoanei delegate în acest sens. 

Ajutoare de urgență 

Printr-o Hotărâre de Guvern din aceeași dată, a fost aprobată acordarea de ajutoare de urgență în sumă totală de 1.283.200 lei pentru sprijinirea a 306 familii și persoane singure, aflate în situații de necesitate cauzate de incendii, fenomene meteorologice periculoase, probleme grave de sănătate sau în situații care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială, astfel: 

  • 220.500 lei pentru 37 familii și persoane singure aflate în situații de necesitate cauzate de incendii, din județele Alba, Bihor, Buzău, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Iași, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman și Vaslui; 
  • 147.000 lei pentru 21 familii care se confruntă cu situații de necesitate cauzate de inundații, din județele Buzău, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Neamț și Vâlcea; 
  • 915.700 lei pentru 248 familii și persoane singure care se confruntă cu situații deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, din județele Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Neamț, Olt, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și municipiul București. 

Suma necesară pentru plata ajutoarelor de urgență se suportă din bugetul alocat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

Foto:
Irina Ispas