Premiul Nobel pentru economie acordat Claudiei Goldin

Claudia Goldin a primit luni Premiul Nobel pentru Economie, care a fost atribuit la Institutul Karolinska din Stockholm, „pentru progresele în înţelegerea rezultatelor participării femeilor pe piaţa muncii„, informează site-ul oficial nobelprize.org.

Claudia Goldin este economist specializat pe piaţa muncii şi istoric economic, fiind a treia femeie care câştigă Premiul Nobel pentru Economie. Este din SUA şi este profesoară de economie la Universitatea Harvard, Cambridge, SUA.

Claudia Goldin a studiat disparitățile între femei și bărbați

Claudia Goldin a studiat motoarele cheie ale diferențelor de gen pe piața muncii, furnizând primul raport cuprinzător privind câștigurile femeilor și participarea pe piaţa muncii de-a lungul secolelor. Cercetările ei arată cauzele schimbărilor, precum şi principalele surse ale disparităților între femei și bărbați.

Femeile sunt în mare măsură subreprezentate pe piaţa globală a muncii şi, când lucrează, ele câştigă mai puţin decât bărbaţii. Claudia Goldin a cercetat arhivele şi a colectat date de peste 200 de ani din SUA, ceea ce i-a permis să demonstreze cum şi de ce diferenţele de gen în privinţa câştigurilor şi a ratelor angajării s-au schimbat în timp.

Goldin a arătat că participarea femeilor pe piaţa muncii nu a avut un trend ascendent în întreaga perioadă analizată, formând-se curbe în formă de U. Goldin a explicat că acest tipar este rezultatul schimbării structurale şi al evoluţiei normelor sociale privind responsabilităţile femeilor faţă de casă şi familie.

Secolul XX marcat și el de disparităţile de salarizare între femei şi bărbaţi

În timpul secolului XX, nivelul de educaţie al femeilor a crescut continuu şi în majoritatea ţărilor cu venituri mari este acum substanţial mai ridicat decât al bărbaţilor. Claudia Goldin a demonstrat că accesul la contraceptive a jucat un rol important în accelerarea acestei schimbări revoluţionare, oferind noi oportunităţi pentru planificarea carierei.

În pofida modernizării, a creşterii economice şi a sporirii ponderii femeilor angajate în secolul XX, o lungă perioadă de timp disparităţile de salarizare între femei şi bărbaţi au fost ridicate. Goldin a explicat că deciziile legate de educaţie, care afectează toată viaţa oportunităţile privind cariera, sunt făcute la vârste relativ fragede. Dacă aşteptările tinerelor sunt formate de experienţele generaţiilor precedente – de exemplu mamele lor – care nu au revenit la muncă până când nu au crescut copii, atunci evoluţiile vor fi lente.

Înţelegerea rolului femeilor pe piaţa muncii este importantă pentru societate. Datorită cercetărilor amănunţite ale Claudiei Goldin, ştim acum mult mai mult despre factorii de bază şi ce bariere ar trebui să fie rezolvate în viitor„, a apreciat Jakob Svensson, preşedintele Comitetului Premiului Nobel acordat pentru Economie.

Claudia Goldin va primi un cec în valoare de aproape 1 milion de dolari

Anul trecut, Premiul Nobel pentru Economie a fost câştigat de americanii Ben Bernanke, Douglas Diamond şi Philip Dybvig, „pentru cercetări asupra crizelor financiare şi băncilor”, deoarece au îmbunătăţit semnificativ înţelegerea rolului băncilor în economie, în special în timpul crizelor financiare.

În 2023, fiecare premiu Nobel va fi însoţit de un cec în valoare de 11 milioane de coroane suedeze (986.000 de dolari). Premiul Nobel pentru Economie a fost instituit în anul 1968 de Banca Centrală a Suediei şi a fost decernat prima dată în 1969. Premiul este finanţat de Banca Centrală a Suediei, spre deosebire de celelalte premii, care sunt finanţate de Fundaţia Nobel.

Ceremonia oficială de înmânare a premiilor Nobel se desfăşoară anual la 10 decembrie, ziua în care se comemorează moartea lui Alfred Nobel (decedat în 1896).