Prețurile medii ale produselor agricole, în cazul în care arenda se exprimă în natură – proiect de hotărâre

Consiliul Județean Brăila anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, pentru evaluarea în lei a venitului brut, în cazul în care arenda se exprimă în natură. Prețurile vor fi valabile pentru anul fiscal 2024, la nivelul județului Brăila. 

Având în vedere rapoartele de specialitate elaborate de  Direcția administrare patrimoniu și evidență bugetară și Direcția administrație publică, contencios și adresa Direcției pentru Agricultură Județeană Brăila prin care au fost transmise prețurile medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2023, s-au stabilit următoarele prețuri: 

  • Cultură grâu – 0,85 lei/kg; 
  • Cultură orz – 0,78 lei/kg; 
  • Cultură porumb – 0,75 lei/kg; 
  • Cultură floarea-soarelui – 1,50 lei/kg; 
  • Cultură rapiță – 1,75 lei/kg; 
  • Cultură soia – 1,78 lei/kg; 
  • Cultură mazăre – 0,85 lei/kg. 

Propunerile, sugestiile și recomandările privind proiectul de act normativ se pot depune până la data de 10 noiembrie, în scris, pe adresa Consiliului Județean Brăila – Bd. Independenței, nr.1- pe fax la nr. 0239/611765 sau la adresa de e-mail consiliu@cjbraila.ro. Materialele transmise vor avea mențiunea „Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, pentru evaluarea în lei a venitului brut, în cazul în care arenda se exprimă în natură, valabile pentru anul fiscal 2024 la nivelul județului Brăila”. 

Foto:
Unsplash