Programatorii IT cu venit brut de până la 10.000 de lei, scutiți de la plata impozitului lunar

Începând cu luna noiembrie, persoanele fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator cu venituri brute de până la 10.000 de lei inclusiv sunt scutite de la plata impozitului lunar pe veniturile din salarii și asimilate salariilor. 

Pentru programatorii IT al căror venit brut lunar depășește 10.000 de lei, impozitul se determină prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinată ca diferență între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut lunar a contribuțiilor sociale obligatorii aferente unei luni, diminuat cu impozitul aferent părții din venitul brut lunar de până la 10.000 lei inclusiv, conform unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).  

ANAF a publicat un ghid în care sunt prezentate informații utile referitoare la modalitatea de calcul privind determinarea impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor pentru persoanele fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator. 

Pentru a consulta „Ghidul privind modalitatea de aplicare a facilităților fiscale, acordate persoanelor fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator” accesați portalul instituției www.anaf.ro, la rubrica Asistență contribuabili/Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative.  

Foto:
lukasbieri/Pixabay