Programe guvernamentale de creditare pentru tineri și familii

Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia-Elena Intotero, și secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Carmen Moraru, au semnat, joi, 12 octombrie, Convenția care dă startul programelor guvernamentale de creditare Student Invest și Family Start, ediția 2023, programe derulate împreună cu Fondul Român de Contragarantare (FRC).  

Cele două programe, adresate tinerilor și familiilor, oferă o serie de facilități de creditare cum ar fi:  

  • garantarea de până la 80% a împrumutului acordat de către banca/instituția de credit înscrisă în program; 
  • acoperirea integrală a comisionului de analiză și a comisionului de administrare pe toată durata de valabilitate a garanției acordate prin FRC; 
  • subvenționarea integrală a dobânzii aferente creditului pentru programul Student Invest și în proporție de 75 % pentru programul Family Start; 
  • o durată a creditului de maxim zece ani, incluzând perioada de grație. 

Programul Student Invest se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani, înscriși la instituțiile de învățământ superior din România. Valoarea maximă a creditului este de 75.000 de lei, sumă ce poate fi folosită pentru plata taxelor de studii, a taxelor de participare la manifestări științifice, pentru plata rechizitelor și a echipamentelor electronice necesare studiului, achiziția instrumentelor muzicale, a aparaturii audio-video și a altor obiecte necesare pentru dezvoltarea abilităților vocaționale. De asemenea, suma accesată poate fi destinată și pentru decontarea chiriei, a cazării în căminele studențești, pentru achitarea unui avans la achiziționarea unei locuințe sau a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, în cazul studenților care sunt și părinți. Cheltuieli eligibile sunt și costurile serviciilor dentare și ale intervențiilor chirurgicale sau ale investigațiilor și tratamentelor medicale complexe recomandate de medici specialiști.  

Benficiarii programului Family Start sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani, care își întemeiază o familie și/sau persoane care formează o familie, dintre care cel puțin unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă. Poate fi accesată o sumă maximă de 150.000 de lei. Condiția de eligibilitate este ca venitul net pe membru de familie să nu depășească 6.000 lei, respectiv 7.500 lei pentru familiile monoparentale, aici intrând și indemnizația pentru creșterea copilului.  

Cheltuieli eligibile sunt, pe lângă cele menționate la programul anterior,  cele care decurg din organizarea unor evenimente precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, achiziția de autoturisme noi/autoturisme second-hand cu vechime de maximum cinci ani, achiziția de soluții energetice sustenabile sau achiziția de aparate electrocasnice și aparatură electronică. 

Lista completă a băncilor înscrise în program se regăsește aici.