Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, Runda a II-a – Școli mici

Ministerul Educației lansează apelul competitiv de proiecte Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), Runda a II-a – Școli mici, finanțat prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR). 

Scopul acestui program este reducerea abandonului școlar prin reducerea absenteismului, ameliorarea rezultatelor școlare, stimularea motivației elevilor pentru învățare și continuarea studiilor, dezvoltarea abilităților socio-emoționale. 

Solicitanții eligibili sunt unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, eligibile în cadrul Schemei de Granturi PNRAS – Școli Mici, conform Anexei 2 din cadrul Ghidului solicitantului

Alocarea financiară pentru apelul de proiecte este de 25 de milioane de euro, iar pentru achizițiile centralizate – de maximum 25 de milioane de euro, însumând un total de 50 de milioane de euro dedicate sprijinirii școlilor mici. 

Granturile alocate direct unității de învățământ vizează: 

  • activități de identificare și monitorizare a elevilor în risc de abandon școlar; 
  • activități pedagogice și de sprijin; 
  • activități extracurriculare/extrașcolare; 
  • activități de informare, consiliere, asistență și educație a părinților/ tutorilor legali; 
  • activități de sprijin organizate în parteneriat cu alte autorități și instituții competente sau cu alți actori din comunitatea locală; 
  • subvenții, ajutoare, premii, burse pentru beneficiarii proiectului; 
  • lucrări de amenajare minore, achiziționarea de bunuri (opționale). 

Achizițiile centralizate, realizate de Ministerul Educației pentru unitățile de învățământ, cu scopul de a le sprijini din punct de vedere administrativ, urmăresc: 

  • organizarea unor cursuri de formare la nivel regional/național pe teme relevante pentru prevenirea abandonului școlar pentru beneficiarii de granturi; 
  • achiziționarea și distribuirea unor bunuri și servicii de digitalizare, respectiv dotări cu echipamente și materiale didactice pentru școlile beneficiare; 
  • mentorat și sprijin pentru personalul didactic – beneficiarii de granturi. 

Apelul este deschis pentru depunerea de proiecte în perioada 01 noiembrie 2023 – 30 noiembrie 2023, pe platforma PNRR.

Foto:
Unsplash