Salariul minim pe economie, majorat de la 1 octombrie

Guvernul a aprobat astăzi majorarea salariului minim pe economie la 3.300 de lei lunar, față de 3.000 de lei, cât este acesta în prezent. Măsura va intra în vigoare la data de 1 octombrie a anului curent. Valoarea netă a salariului va crește astfel de la 1.898 lei la 2.079 lei. Tariful orar va fi de 19,960 lei/oră pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore/lună. 

Prin această măsură, se are în vederea reducerea numărului angajaților aflați în risc de sărăcie și excluziune socială, precum și stimularea ocupării foței de muncă și a creșterii puterii de cumpărare.   

Vor beneficia de această majorare 1.867.588 de salariați. Măsura adoptată nu se aplică salariaților din agricultură și industrie alimentară, pentru aceste categorii aplicându-se prevederile legale actuale.