Se prelungește perioada de depunere a cererilor pentru îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu profil preponderent agricol

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță că noul termen-limită prevăzut pentru depunerea proiectelor privind îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu profil preponderent agricol este 22 decembrie 2023, ora 23:59. 

În cadrul prezentului apel, proiectele se depun exclusiv online prin platforma electronică dedicată PNRR. 

AFIR, în calitate de agenție de implementare a proiectelor Planul Național de Redresare și Reziliență  (PNRR), în baza acordului cu Ministerul Educației, a publicat condițiile privind accesarea fondurilor europene disponibile prin PNRR pentru finanțarea infrastructurii liceelor cu profil preponderent agricol. 

Ghidul solicitantului și anexele aferente sunt disponibile pe pagina de internet, www.afir.ro, la secțiunea Finanțare, accesând linkul Îmbunătățirea infrastructurii liceelor agricole – NOUL Portal AFIR – informații PS PAC, depunere Online. Aceste documente sunt publicate în vederea pregătirii documentației aferente depunerii cererilor de finanțare. 

În acest sens, menționăm că s-au făcut unele clarificări cu privire la paginile 14 și 16.

Alocarea financiară totală este de 43 de milioane de euro, valoare eligibilă din PNRR. Ținta asumată pentru această linie de finanțare este de minimum 57 de licee agricole care vor beneficia de sprijin financiar nerambursabil. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 650.000 de euro, iar fiecare beneficiar poate depune un singur proiect. Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA. 

Cei care pot depune cererea de finanțare în cadrul prezentului apel sunt: 

  • Unitățile de învățământ de stat acreditate, de nivel liceal profil tehnologic, cu peste 10% clase cu profil agricol, inclusiv cele cu profil silvic care se regăsesc în Lista unităților de învățământ eligibile (Anexa 14). 
  • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) la nivel de municipiu, oraș, comună, pentru o unitate de învățământ descrisă la punctul 1, care este în administrarea lor. 

Apelul finanțat prin Investiția 7 a PNRR este unul complex, prin integrarea a 3 componente: 

  • Componenta I: Construcții noi; 
  • Componenta II: Intervenții la construcții existente prin reabilitarea/renovarea infrastructurii, în special pentru asigurarea creșterii performanței energetice; 
  • Componenta III: Dotarea cu materiale, mobilier, echipamente digitale specifice activității didactice și practice pentru liceele eligibile. 

Scopul acestei linii de finanțare îl reprezintă creșterea atractivității învățământului profesional agricol, dotarea sălilor, laboratoarelor și îmbunătățirea cu materiale didactice specifice pentru pregatirea viitorilor fermieri antreprenori și a salariaților în domeniile agriculturii.