Ședință de lucru a Colegiului Prefectural

Mâine, 19 octombrie, la ora 09.00, va avea loc ședința de lucru a Colegiului Prefectural al Județului Brăila. 

Pe ordinea de zi se află acțiunile care vor fi întreprinse de către Primăria Municipiului Brăila pentru sprijinirea populației municipiului Brăila în vederea asigurării încălzirii în sezonul rece 2023-2024.  

În atenția Colegiului Prefectural se regăsește și preocuparea Primăriei Municipiului Brăila și a Consiliului Local Municipal Brăila în vederea asigurării utilajelor, a stocurilor de materiale antiderapante şi a combustibililor, necesare deszăpezirii străzilor din municipiul Brăila pentru perioada sezonului rece și programul de măsuri stabilit. 

Va fi prezentată o informare privind pregătirea drumurilor județene pentru sezonul rece 2023-2024

Reprezentantul Consiliului Județean Brăila va prezenta o informare privind pregătirea drumurilor județene în vederea asigurării condițiilor optime de circulație în timpul sezonului rece 2023-2024 și programul de măsuri stabilit.  

Valentin Șerban, șeful Secţiei de Drumuri Naţionale Brăila, va face public un raport cu privire la preocuparea conducerii în vederea asigurării utilajelor, a stocurilor de materiale antiderapante şi a combustibililor necesare deszăpezirii şi asigurării circulaţiei pe drumurile naţionale pentru iarna 2023-2024.  

Virginia-Loredana Badiu, subprefectul județului Brăila,  va prezenta un raport silmilar cu privire la asigurarea utilajelor şi a stocurilor de materiale necesare desfășurării în bune condiții a circulaţiei pe drumurile interioare ale unităților administrativ-teritoriale pentru iarna 2023-2024. 

Va fi pus în discuție Proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Programului de măsuri stabilite de către Primăria Municipiului Brăila, primăriile orașelor și comunelor, Consiliul Județean Brăila şi de către Secţia de Drumuri Naţionale Brăila necesare deszăpezirii şi asigurării circulației pe străzile municipiului, drumurile comunale, județene şi naționale pentru iarna 2023-2024”, prezentat de Virginia-Loredana Badiu, subprefectul județului Brăila. 

Informare privind stadiul realizării obiectivului de investiții Liceul de Arte „Hariclea Darclée”–corp B

La rubrica Diverse va fi prezentată o informare privind stadiul realizării obiectivului de investiții Liceul de Arte „Hariclea Darclée”–corp B, la data de 30.09.2023, întocmită de Primăria Municipiului Brăila. 

Simona Daniela Cimpoae, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila, va oferi informații cu privire la prevederile Legii nr.7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.  

Vor fi prezentate și activitățile de monitorizare și control desfășurate de instituții la centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și copiilor, conform Ordinului Prefectului nr.191/07.07.2023.