Ședință Extraordinară a Consiliului Local Municipal Brăila pe 12 Septembrie 2023

Pe data de 12 septembrie 2023 va avea loc, începând cu ora 9.00 în Sala 404 a Palatului Administrativ, o ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal.

Rețin atenția două puncte de pe ordinea de zi:

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, la Secțiunea a II-a, bunuri mobile, cu 16 noi poziții, pozițiile nr. 39 – 54 reprezentând bunuri de uz public „autobuze electrice” și „stații de încărcare lentă”, conform proceselor – verbale de recepție ale autobuzelor electrice nr. 128111/17.08.2023, nr. 128119/17.08.2023, nr. 128115/17.08.2023, nr. 128120/17.08.2023, nr. 128116/17.08.2023 și a procesului – verbal pentru stații de încărcare lentă nr. 97647/1346/12.06.2023, precum și transmiterea acestora societății Braicar SA în vederea exploatării, prin perfectarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare nr. 13828/11.06.2020.

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici și a Devizului general pentru obiectivul de investiții «Racordare și montare stații de reîncărcare electrice rapide pentru autobuze electrice achiziționate în cadrul proiectului „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța , Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia”».

Costurile nu sunt deloc neglijabile. Amplasarea celor două stații de reîncărcare rapidă a autobuzelor electrice va fi realizată la capătul liniei 2 din cartierul Vidin, costurile ridicându-se la 1.489.297,15 lei inclusiv TVA, sume care provin de la bugetul local.

Foto:
Monitorul de Brăila