Sigiliu inteligent pentru transporturile rutiere de bunuri

Conform Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, se introduce Sistemul național RO e-Sigiliu care are drept scop consolidarea disciplinei financiare și fiscale, precum și creșterea conformării voluntare în cazul transporturilor de bunuri. 

Mai exact, Sistemul național RO e-Sigiliu reprezintă un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice și a unei aplicați informatice ce permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea se află în tranzit sau au ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul național. 

Dispozitivele electronice sunt, de fapt, sigilii inteligente care au capacitatea de a înregistra date și de transmite informații de stare și poziție către aplicația informatică. Astfel, sigiliul are sarcina de a urmări deplasările pe calea rutieră a bunurilor. 

Conducătorul auto care aplică sigilii inteligente pe mijloacele de transport are obligația asigurării integrității acestora. Neîndeplinirea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 la 50.000 de lei. 

Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română sunt cele care realizează aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul național în baza unei analize de risc. 

Foto:
Agenția Națională de Administrare Fiscală/Facebook