Siguranța în școli, prioritate a Prefecturii 

Siguranța în școli rămâne o prioritate la nivelul Instituției Prefectului – Județul Brăila. Prefectul Iulian Timofei a reunit, ieri, membrii Echipei Interinstituționale cu atribuții pe linia creșterii gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, dar și pe parte de prevenire a delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar.  

Au participat reprezentanți din partea Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dunărea” al județului Brăila, Inspectoratului Școlar Județean Brăila, Poliției Locale Brăila, Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brăila, precum și ai Consiliului Județean Brăila. 

Premergător începerii anului școlar, a fost elaborat un nou plan național de acțiune, document care va sta la baza redactării unui plan teritorial, specific județului Brăila, care va cuprinde măsuri, termene și responsabilități, în sarcina structurilor locale cu atribuții pe parte de ordine și siguranță publică.  

În linii mari, măsurile cuprinse în plan fac referire la dezvoltarea capacității instituționale pentru creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ preuniversitar și în zonele adiacente, derularea de activități pentru menținerea climatului de siguranță în unitățile de învățământ, monitorizarea modului în care este realizată siguranța școlară, însușirea și aplicarea de către personalul cu atribuții pe linia siguranței în mediul școlar a reglementărilor de intervenție în unitățile de învățământ preuniversitar și în zonele adiacente, precum și constituirea unei baze de date referitoare la infrastructura de siguranță școlară, în scopul corelării datelor diseminate la nivel interinstituțional.