Suplinitorii la concurs

Inspectoratul Școlar Județean Brăila organizează în această perioadă concursul județean și testarea județeană pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante în învățământul preuniversitar, conform Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, OME nr. 6218/2022.

Concursul județean, adresat suplinitorilor calificați, se desfășoară după următorul calendar:

Candidații care au depus dosar pentru concursul de titularizare, sesiunea 2023, vor revalida dosarele depuse prin depunerea cererii de înscriere la concursul județean de ocupare a posturilor.

Candidații care nu au fost înscriși la concursul național de ocupare a posturilor, sesiunea 2023, vor depune dosarul care trebuie să conțină cererea-tip, însoțită de documentele specificate în aceasta (cererea este publicată pe site-ul www.isjbraila.ro, secțiunea Mobilitate).

Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu”, Aleea Cutezătorilor, nr. 2, Brăila.

Testarea județeană se adresează personalului fără studii corespunzătoare postului și se va desfășura după următorul calendar:

  • 24.08.2023, în intervalul orar 8.30-13.00 – depunerea și înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere, la Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” din Brăila;
  • 25.08.2023 – verificarea și remedierea eventualelor nereguli;
  • 29.08.2023, în intervalul orar 9.00-12.00 – desfășurarea probei scrise și afișarea rezultatelor, la Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” din Brăila;
  • 29.08.2023, începând cu ora 13.00 – desfășurarea interviului, la Colegiul Pedagogic ,,D.P. Perpessicius” din Brăila;
  • 30.08.2023, în intervalul orar 8.30-10.00 – depunerea contestațiilor, analizarea, rezolvarea acestora și afișarea rezultatelor finale, la Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” din Brăila.

Testarea se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu”, Aleea

Cutezătorilor, nr. 2, Brăila. Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise, cât și a interviului, este cinci. Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi din nota finală, restul de o treime revenind evaluării în urma interviului.

Le urăm succes viitoarelor cadre didactice. La note cât mai mari!