WALK OF FAME la Facultatea de Inginerie de la UDJG

Unsprezece portrete ale unor profesori remarcabili de la specializările TCM si UTS (Tehnologia Construcțiilor de Mașini și Utilajul și Tehnologia Sudării) vor face parte din Galeria fondatorilor, un adevărat ”Walk of Fame” inițiat de câțiva absolvenți, printre care se numără și prof. univ. dr. Cătălin Fetecău, fost Decan al Facultății de Inginerie și actualul Președinte al Senatului.  

Ideea a prins contur cu ajutorul lect. univ. dr. Miruna Cărăușu, de la Facultatea de Arte și a opt studenți talentați, de la secția de Pictură, anul II și III, care au încercat să redea, cât mai fidel, dar bazându-se și pe talentul lor, trăsăturile profesorilor. Tablourile vor constitui o expoziție permanentă în holul din Corpul D și vor fi dezvelite pe 13 noiembrie. 

La UDJG, o galerie a fondatorilor TCM-UTS

Pentru ca studenții și masteranzii care urmează specializări coordonate de Departamentul de Ingineria Fabricației, din cadrul Facultății de Inginerie, să aibă niște modele și o sursă suplimentară de inspirație pentru cariera lor, am realizat această Galerie a fondatorilor TCM-UTS, ca un gest de minimă recunoștință pentru cei care au format ingineri care lucrează, cu succes, în firme importante din toate colțurile lumii. Tinerii de azi trebuie să știe că sunt absolvenții unor specializări cu tradiție, fondate de adevărați corifei ai ingineriei și că performanțele lor vor duce mai departe prestigiul Școlii gălățene de Ingineria Fabricației. Avem unsprezece portrete, într-o primă etapă, vom complete galeria cu alți iluștri profesori fondatori”, a declarat prof. univ. dr. Cătălin Fetecău.  

Privitorul poate recunoaște, în portretul imortalizat de fiecare tânăr talentat, emoția care a ghidat pensula. Portretele nu sunt omogene, pentru că la ele nu a lucrat o singură mână, dar cred că această galerie de chipuri umane și dascăli iubiți de studenți reprezintă o bună modalitate să înțelegem că arta este diversă și cuprinzătoare. Mulțumim profesorului Cătălin Fetecău pentru această provocare”, a declarat lect. univ. dr. Miruna Cărăușu, de la Facultatea de Arte. 

Tinerii pictori care au ajutat la realizarea Galeriei Fondatorilor, care va rămâne în permanență în Corpul D de la Inginerie sunt: Alexia Giorgia Mereuță, Claudia Andra Riza, Gelu Dragaică, Elena Ilona Ciorîță, Giulia Elena Ghibirgiu, Vasile Adrian, Porumb Iordache, Cosmin George Caraman.  

Dezvelirea portretelor va avea loc în data de 13 noiembrie, la ora 14,00, în corpul D de la Facultatea de Inginerie, în prezența studenților, a cadrelor didactice, a autorilor picturilor și a foștilor absolvenți.