Exclusiv: Scandalul alegerilor la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați continuă

Monitorul de Brăila a solicitat ieri dimineață un punct de vedere de la rectorul interimar al UDJ, Laura Daniela Buruiană, în legătură cu eligibilitatea domnului Ștefan Baltă, iar până în acest moment nu am primit niciun răspuns oficial. Se pare că nu am fost singurii care au identificat probleme legate de candidatura domnului Ștefan Baltă, iar pe adresa redacției am primit următoarea reclamație:

„Catre Biroul Electoral Universitar, Universitatea Dunărea de Jos din Galați 

RECLAMAȚIE ÎMPOTRIVA ELIGIBILITĂȚII LUI STEFAN BALTA PENTRU CANDIDATURA LA FUNCȚIA DE RECTOR 

Subsemnatul Cornel Dafinoiu, (…), doresc să depun o reclamație formală împotriva eligibilității domnului Stefan Balta pentru candidatura la funcția de rector la alegerile din 22 aprilie 2024 desfășurate la   Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. 

Motivația acestei reclamații se bazează pe prevederile din metodologia de alegeri 2024 (HS nr. 86 din 15.03.2024) art. 4, alin. 1 „(1) Candidaţii pentru structurile de conducere de la nivelul facultății și al universității, inclusiv al Consiliului școlii doctorale, trebuie să nu fie sub incidența unor sancțiuni disciplinare sau sancțiuni pentru abateri de la etica universitară și de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară, rămase definitive sau care nu au fost radiate conform Legii” și a Cartei Universității Dunărea de Jos din Galați (HS nr. 107 din 26 martie 2024), art. 32, alin. 3 „(3) Nu pot ocupa funcția de Rector persoanele condamnate penal definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni pentru care nu a intervenit reabilitarea sau care se află sub incidența unor sancțiuni disciplinare sau sancțiuni pentru abateri de la etica universitară și de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară, rămase definitive ori care nu au fost radiate conform Legii” privind condițiile de eligibilitate pentru ocuparea funcției de rector, conform căruia un candidat trebuie să îndeplinească criteriile sus menționate.  

Având în vedere informațiile disponibile despre domnul Conf. dr. ing. Stefan Balta, precum Hotararea nr. 72/03.06.2020 emisă de Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU) care a dus la decizia privind sancțiunea „avertisment scris” aplicată domnului conf.dr.ing. Stefan Baltă prin decizia rectorului nr. 1552/03.07.2020 nu este incidentă și nu este radiată în condițiile legii si nu are prevazuta perioada de sanctiune si termenul scadent, consider că aceste aspecte au încălcat respectarea condițiilor de eligibilitate pentru a candida la funcția de rector al Universității„Dunărea de Jos” din Galați. 

Totodată, conform Ordinului de Ministru nr. 6227 din 5 septembrie 2023, art. 4, alin. 2, conf.dr.ing. Stefan Baltă nu avea temei legal să candideze, Senatul UGAL nu a verificat dosarele candidatilor din punct de vedere juridic. 

Față de cele prezentate și retragerea domnului Stefan Baltă din turul 2 al alegerilor pentru functia de rector organizate in data de 25.04.2024 confirmă faptul că nu era eligibil pentru candidatură și că a adus prejudiciu alegerilor organizate în data de 22.04.2024. 

Vă mulțumesc pentru atenție și pentru promptitudinea cu care veți trata această reclamație. 

Cu respect, 

Cornel Dafinoiu” .

Față de cele prezentate și retragerea domnului Ștefan Baltă din turul 2 al alegerilor pentru functia de rector organizate în data de 25.04.2024 confirmă faptul că nu era eligibil pentru candidatură și că a adus prejudiciu alegerilor organizate în data de 22.04.2024.

Primul tur de alegeri pentru funcția de rector la Universitatea Dunărea de Jos s-a încheiat luni, 22 aprilie 2024.

Rezultatele au fost:

  • Marian Barbu – 299 voturi
  • Cătălin Fetecău 106 voturi
  • Ștefan Baltă 106 voturi
  • Nicoleta Mișu – 87 voturi
  • Daniela Buruiană – 46 voturi
  • Silvius Stanciu – 38 voturi

Pentru că niciunul dintre candidați nu a obținut majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate, trebuia să se organizeze al doilea tur de alegeri, unde urmau să participe candidații clasați pe primele două locuri, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute. Datorită egalității de voturi între locul al doilea și al treilea, Marian Barbu, Cătălin Fetecău și Ștefan Baltă trebuiau să participe la  această rundă, dar Baltă a decis să se retragă și să nu mai participe în turul 2.