La Brăila – ascundem gunoiul sub preș sau îl lăsăm în stradă?

Am primit zilele trecute la redacție o sesizare din partea unui cititor, V.V., locatar al blocului F2 de pe Aleea Lebedei din municipiul Brăila. Acesta ne semnala că RER Brăila, operatorul unic de salubrizare din municipiu, a amplasat patru pubele în colțul blocului F2, provocând un permanent disconfort olfactiv celor ce locuiesc în acest imobil. Pubelele sunt destinate celor ce locuiesc în blocul E1, ale cărui guri de evacuare a gunoiului au fost blocate de președintele asociației de proprietari, pentru a face economii la fondurile destinate curățeniei în bloc, după cum afirma cititorul nostru. Din spusele acestuia, asociația de proprietari ar fi făcut o adresă către operatorul de salubrizare, solicitând relocarea celor patru containere. Deși inițial au primit un răspuns pozitiv, situația nu s-a schimbat cu nimic până în momentul de față. 

Pubele lăsate în stradă, saltele, arcuri metalice, ambalaje de plastic sau hârtie împrăștiate în jurul containerelor

În urma sesizării, ne-am deplasat la fața locului. Am constatat că cele patru pubele pentru selectarea colectivă a deșeurilor sunt amplasate într-adevăr pe Aleea Lebedei, pe spațiul carosabil, lângă trotuar.

După ce am luat la pas zona din vecinătatea blocului, am descoperit și alte containere pentru colectarea deșeurilor, amplasate în diferite zone. Unele destinate colectării selective, altele nu. Unele încărcate până la refuz, revărsându-se peste locurile de parcare. Saltele, arcuri metalice, ambalaje de plastic sau hârtie împrăștiate pe jos, lângă pubele, sau chiar pe spațiile verzi dintre blocuri.

Cazul nu este unul singular, situații similare fiind întâlnite și în alte cartiere ale orașului, așa cum semnalează brăilenii pe rețelele de socializare. Cine să fie de vină pentru această dezordine? Locatarii care nu aruncă deșeurile acolo unde ar trebui, în spațiile special amenajate în acest sens? Operatorul de salubrizare, pentru că ajunge prea rar în zonă pentru golirea containerelor sau fiindcă nu a instalat suficiente recipiente, potrivit numărului de utilizatori arondați? Poliția Locală, care nu sancționează corespunzător pe cei ce încalcă legile? Sau primăria, pentru că trece cu vederea neregulile și nu ia măsuri de readucere a lucrurilor pe făgașul normal pentru cetățenii municipiului?

Conform legii, recipientele pentru colectarea deșeurilor se amplasează pe platforme speciale, la o distanță de cel puțin 10 m față de locuințe

Am căutat răspuns la toate aceste întrebări în textul legii. HCLM nr. 717/20.12.2018 privind Modificarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din Municipiul Braila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 54/26.02.2016 și modificat prin H.C.L.M. nr. 9/31.01.2018, prevede la art. 23, alineatele 6 și 7: „Pentru asociațiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării individuale, care nu dispun de spațiile interioare de colectare a deșeurilor, se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din strategia locală de dezvoltare a serviciului de salubrizare și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință sa fie mai mare de 10 m. 

(7) Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor care se vor realiza prin grija Administrației Publice a Municipiului Brăila vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate, în mediul urban, și în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații ori a celei meteorice , vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare.”

Dacă distanța față de ferestrele imobilului, în cazul nostru, este discutabilă, unde este platforma organizată special pentru amplasarea recipientelor de colectare a gunoiului menajer? Câte dintre containerele destinate colectării deșeurilor din municipiu sunt amplasate pe astfel de platforme speciale, racordate prin rigole la rețeaua de canalizare?

Cetățenii au obligația de a colecta separat deșeurile și de a menține în stare de curățenie spațiile de colectare

În baza prevederilor legale în vigoare privind regimul deșeurilor, toate persoanele fizice și juridice din municipiul Brăila au obligativitatea colectării separate a deșeurilor, astfel: fracția uscată (hârtie, sticlă, plastic, metal) și fracția umedă (restul deșeurilor menajere). Deșeurile voluminoase și cele generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară se colectează separat, la cerere. Recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective. Recipientele trebuie să aibă capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

Suplimentarea containerelor, o soluție?

Dacă operatorul constată depozitarea deșeurilor municipale în afara recipientelor, este obligat să suplimenteze numărul containerelor de colectare. Conform HCLM nr. 717/20.12.2018, operatorii vor urmări zilnic starea de etanșeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat (în maxim 24 de ore) . Nici vorbă de etanșeitate pe teren, chiar și în cazul containerelor destinate selectării selective prevăzute cu ușă cu yală, dar lăsate deschise, la îndemâna tuturor, până la venirea autospecialelor serviciului de salubrizare. 

Primăriile au obligația să respecte normele sanitare în elaborarea procedurilor de colectare a deșeurilor, iar cetățenii sunt obligați să respecte măsurile stabilite de primărie pentru asigurarea igienei în localitate astfel încât să nu producă disconfort vecinilor și să nu constituie pericol pentru sănătatea publică. Câți dintre cei care aruncă deșeurile voluminoase și nu doar pe acestea lângă pubelă sau pe spațiul verde, la adăpostul întunericului sau chiar în plină zi, au fost oare sancționați în vreun fel de insituțiile abilitate să ia astfel de măsuri? Ce ar trebui să facă Poliția Locală sau angajații Primăriei?

Evacuarea deșeurilor menajere biodegradabile ar trebui să se facă zilnic în zonele rezidențiale

Capitolul V al Normelor de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide, parte integrantă din Ordinul 119/2014, reglementează la art. 39 frecvența de evacuare a deșeurilor menajere biodegradabile. Aceasta se va face zilnic din zonele rezidențiale și de la unitățile de alimentație publică, unitățile sanitare cu paturi, grădinițe și creșe și la cel mult două zile din celelalte zone. Evacuarea deșeurilor menajere biodegradabile „din poartă în poartă” se face, conform legii, o dată pe săptămână. 

HCLM nr 717/20.12.2018 prevede la art. 27, alin. 7: „Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat, chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare. 

Obligația menținerii în stare de curățenie a spațiilor și a recipientelor de colectare a deșeurilor le revine însă utilizatorilor acestora, conform art. 106, lit. i) din același act normativ. Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 500 de lei pentru persoanele fizice și cu amendă cuprinsă între 1500 și 2000 de lei pentru persoanele juridice. 

Ce facem cu deșeurile voluminoase? 

Ce se întâmplă totuși cu deșeurile voluminoase, cum ar fi obiectele de mobilier sau cele rezultate din lucrările de amenajare interioară?  De foarte multe ori, acestea sunt lăsate lângă recipientele destinate colectării selective și rămân acolo, uneori chiar zile în șir, neputând fi preluate de sistemele obișnuite de salubrizare.

Potrivit OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 60, alin 1, lit. h), autoritățile administraţiei publice locale asigură spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, ținând cont de reglementările urbanistice și de cele emise de Ministerul Sănătății, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu și dezvoltă în mod corespunzător centrele înființate potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă.” 

Din păcate, în țară sunt foarte puține localități care au înființat astfel de centre de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase. În general, firmele de salubrizare oferă servicii de colectare a acestor deșeuri la cerere, contra cost sau organizează campanii de debarasare a acestor deșeuri în fața locuințelor și preluarea lor gratuită în anumite zile. O astfel de campanie trimestrială de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase și periculoase, organizată de RER Brăila, tocmai s-a încheiat. 

Colectarea deșeurilor provenite din lucrări de construcție, în grija deținătorului 

Conform HCLM nr 717/20.12.2018 , art. 32, alin. 7, operatorul de salubrizare are obligația de a colecta și echipamentele electrice și electronice abandonate pe domeniul public sau lângă containerele pentru deșeuri municipale și de a le preda instituțiilor autorizate să colecteze astfel de echipamente. Secțiunea a doua stabilește și regulile pentru transportul deșeurilor solide provenite din lucrări de reamenajare și reabilitare a locuințelor. Acestea se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate de către operatorul de salubrizare, în baza semnării unui contract de prestări servicii, la depozitele conforme. Este interzisă abandonarea deșeurilor provenite din demolări sau amenajări pe domeniul public sau privat al administrației publice locale. Nerespectarea acestei prevederi se pedepsește cu amendă cuprinsă între 300 și 500 de lei pentru persoanele fizice și amendă cuprinsă între 1500 și 2000 de lei pentru persoanele juridice.

Deocamdată, legea spune una, dar realitatea din teren este alta. Se pare că răspunderea pentru starea de curățenie a orașului este multiplă, fiind împărțită între autorități, operatorul de salubrizare și cetățeni. Unii dintre noi însă ascund gunoiul sub preș… după cum se spune, sperând că mirosul nu îi va da de gol atunci când vor avea oaspeți la masă. 

O poveste despre administrație și educație…

Am încercat prin acest articol nu doar să semnalăm, ci și să aducem în atenția cetățenilor Brăilei și a celor responsabili o situație punctuală. Suntem siguri că în municipiu sunt multe altele similare. Din păcate, rezolvarea acestora ține și de noi, de fiecare cetățean. Acesta este motivul pentru care am ales să vă plictisim poate și prin reamintirea prevederilor legale privind salubritatea, din dorința de a proceda și noi la aplicarea și respectarea acestora, responsabilitatea fiind și a noastră. Multe lucruri se pot îmbunătăți în bine prin exemplul personal, prin implicare și mobilizare, prin promovarea aspectelor pozitive și sancționarea promptă a celor negative.

„Monitorul de Brăila” așteptă de la cetățenii Brăilei să-i semnaleze și alte probleme similare cu care se confruntă pe mail-ul redacției- office@monitorulbr.ro  sau pe WhatsApp, la numărul de telefon  0746.504.586.

Suntem alături de dumneavoastră în încercarea de a vă rezolva problemele.

Monitorul de Brăila – Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Foto:
Irina Ispas