Deszăpezirea, o „situație complicată” în municipiul Brăila

Primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir, s-a arătat îngrijorat în ședința de astăzi a Consiliului prefectural în legătură cu problema deszăpezirii în municipiu, în sezonul rece care va urma.  

 Conform Legii 101/2006, activitatea de deszăpezire a drumurilor publice este o componentă a serviciului de salubrizare. Începând cu data de 1 martie 2023, prin contract de delegare, operator unic la nivelul municipiului Braila este S.C. RER Ecologic Service S.R.L.  

 Deoarece procedura de achiziție pentru atribuirea acestui contract de delegare s-a semnat anterior publicării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 133/29.09.2022, prevederea legală conform căreia „activitatea de măturat, spălat și stropit căi publice se atribuie împreună cu activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în cazul în care la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale se organizează prestarea ambelor activități” nu poate fi pusă în aplicare. Întrucât nu există o cale legală de modificare a contractului de delegare, iar Asocierea R.E.R nu și-a dorit să participe la o nouă procedură de achiziție, Consiliul local a decis ca activitatea de deszăpezire să fie prestată de Serviciul de Utilitate Publică, de Administrare și Gospodărire Locală Brăila. (SUPAGL). Acesta va asigura resursele umane și materiale necesare printr-o procedură de achiziție publică. 

 În momentul de față, demersul este în etapa de aprobare a tarifelor pentru licitația publică. În ședința Consiliului local de luni, 23 octombrie, vor fi supuse aprobării aceste tarife, ca apoi să se demareze, efectiv, procedura de licitație. 

 Cel puțin 100 de utilaje sunt necesare pentru a asigura deszăpezirea  în municipiu

Edilul a lansat o invitație către toate societățile și persoanele fizice autorizate din județul Brăila care au mijloace de deszăpezire să participe la această licitație, pentru a asigura desfășurarea în condiții optime a deszăpezirii în municipiu, în sezonul rece 2023-2024. 

 „Noi ne-am propus să avem minim 21 de sărărițe, pentru că întotdeauna mai apar probleme și unele utilaje, deși vin, efectiv când intră pe teren se defectează distribuitorul de sare sau cine știe ce alte defecte mai apar, iar totalul utilajelor să depășească cifra de 100 de utilaje în municipiul Brăila. Dacă vom avea peste 100 de utilaje, deszăpezirea va fi făcută în condiții extrem de benefice, dacă vom avea sub 100 de utilaje, deszăpezirea va fi cu probleme în municipiu, și o spun la modul cel mai cinstit, și acesta este motivul pentru care am invitat toate societățile să participe la această procedură, fără niciun fel de impedimente sau de limite.” 

 O problemă ar putea fi și imposibilitatea în care se află Primăria, din punct de vedere legal, de a plăti timpul de staționare a utilajelor. Situația stă cu totul altfel la Secția de Drumuri Naționale, ceea ce i-ar putea determina pe cei ce dețin utilaje de deszăpezire să nu participe la licitația publică organizată de SUPAGL. 

Foto:
Photo by Berke Citak on Unsplash