Operatorii economici, invitați să se înscrie la Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (TIMM) va avea loc anul acesta la Iași, ne informează camera de Comerț, Industrie și Agricultură din Brăila. Programul este unul multianual, de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Inițiator este Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), prin intermediul Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijocii (AIMM) desemnate prin ordin al Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile OUG nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale. 

Beneficiarii programului sunt operatorii economici, întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.  Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru participarea la târg se face prin completarea în aplicația electronică a formularului de înscriere, până la data de 29 octombrie. 

Locațiile care vor fi stabilite prin ordin al Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Programul constă în organizarea a trei evenimente TIMM ediția 2023, în locațiile care vor fi stabilite prin ordin al Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, pe o durată cuprinsă între trei și cinci zile fiecare. Perioadele de desfăşurare a târgurilor, precum şi locaţiile vor fi afişate pe site-ul instituţiei cu cel puţin cinci zile înainte de desfăşurarea fiecărui eveniment. În cadrul târgurilor, beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vigoare. 

Pentru a se putea inscrie in program, întreprinderile mici și mijlocii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate: 

a) sunt organizate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/2011 ;

b) au capital social integral privat;

c) se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii conform prevederilor Legii nr. 346/2004;

d) au completat formularul de înscriere (Anexa 1) în cadrul Programului, iar în urma verificării au fost selectaţi să participe la eveniment;

e) nu au fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajuto;

f) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică.

Pentru mai multe informații, puteți accesa: cciabr.ro