Parc de panouri fotovoltaice, un nou proiect al municipalității la Brăila

În ședința de ieri a Consiliului Local Municipal Brăila au fost aprobate investiția și studiul de fezabilitate pentru proiectul „Realizare centrală panouri fotovoltaice”, precum și depunerea proiectului prin „Fondul pentru Modernizare – Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei” și cheltuielile legate de proiect. 

Proiectul a fost elaborat de S.C. Air-Projects S.R.L. Iași, pe baza contractului nr. 58.468/15.03.2023, beneficiarul și ordonatorul principal de credite fiind Primăria Municipiului Brăila. Acesta este în acord cu obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European, având ca scop creșterea producției de energie din surse regenerabile eoliene sau solare. 

Costuri la energie cu 40% mai mici 

Construirea unei centrale pe panouri fotovoltaice care să deservească nevoile de energie electrică ale municipiului se justifică în contextul creșterii bruște a prețurilor la energie și al consumului tot mai ridicat înregistrat în anii trecuți, în mare parte cu iluminatul public. S-a dovedit că utilizarea unui astfel de sistem poate să scadă cu până la 40% costul facturilor la energie, conferind independență energetică și un plus de confort. Panourile au durată mare de viață, între 25 și 30 de ani, sunt ecologice, silențioase și au costuri reduse de mentenanță. Sistemele fotovoltaice prezintă însă și dezavantaje. Amintim în acest sens costurile ridicate ale investiției  inițiale și eficiența scăzută în zilele înnorate și în sezonul rece. Accesarea unor fonduri nerambursabile, cum este cazul acestui proiect, ar face însă investiția mai fezabilă. 

Conform proiectului, centrala ar urma să fie amplasată la marginea municipiului, pe tarlaua 9, parcela 112, așadar într-o zonă deschisă, de câmpie, în vecinătatea cartierului Pisc, accesul realizându-se prin Str. Mihai Basarab. Cele 10.000 de panouri fotovoltaice, cu o putere instalată de 3.999 KWp,  ar ocupa o suprafață de aproximativ două hectare din totalul de 7,3 hectare puse la dispoziție de Primăria Brăila. Orientarea va fi prioritară spre sud, iar panourile vor fi instalate cu un unghi de înclinare de 350. Producția anuală de energie electrică a parcului fotovoltaic este estimată la 5.121,7 MWh. 

Proiectul are o serie de lipsuri, atrag atenția consilierii liberali 

Marius George-Sandu, consilier din partea Partidului Național Liberal, a semnalat o serie de „lipsuri” ale proiectului, cum ar fi absența avizului de racordare la o rețea electrică. Consilierul a afirmat că suprafața menționată în proiect pentru amplasarea panourilor, 20.000 de mp, ar fi prea mică, fiind recomandată o suprafață de 40.000 de mp. De asemenea, a atras atenția că terenul ar trebui să fie situat în apropierea unei rețele electrice de medie tensiune, deoarece costurile pentru obținerea unui aviz tehnic de racordare sunt influențate de distanța dintre parc și rețeaua de racordare electrică. O problemă ar putea fi reprezentată și de distanța mare dintre parcul fotovoltaic și instituțiile care vor folosi energia generată de acesta.  

Cel mai corect ar fi ca pe viitor, doamna viceprimar, parcurile acestea fotovoltaice să fie făcute până în 400 de Kwh și să fie amplasate pe instituții, pe acoperișurile, pe terenurile instituțiilor care vor beneficia de această energie”, a propus Marius George-Sandu. 

Reprezentanții Direcției Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare susțin fezabilitatea proiectului 

Horia Coteț, inspector la Direcția Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare, a adus o serie de clarificări. Cererea de finanțare a proiectului este condiționată de elaborarea unei soluții de racordare și a unui proiect de branșare la o rețea electrică. S-a înaintat deja o cerere de ofertă către o firmă specializată din Galați și către o firmă din Călărași. În ceea ce privește necesitatea existenței unei rețele de medie tensiune în apropierea parcului, se pare că există o astfel de rețea de 20 de kilovolți, tangentă cu terenul în cauză. O altă soluție ar fi un cablu subteran care leagă o stație electrică situată lângă Romstal de actuala stație de epurare. Proiectantul a apreciat suprafața pe care va fi construit parcul la două hectare, deși literatura de specialitate recomandă pentru fiecare Kw un ha.  

Noi am destinat pentru instalarea acestui parc șapte hectare. Împrejmuirea se va face pe toată suprafața. Că vor fi două, că vor fi patru, noi avem terenul la dispoziție și asta nu implică costuri suplimentare”, a adăugat Horia Coteț. 

În ceea ce privește recomandarea de amplasare a acestor panouri pe clădiri, Iuliana Neagu, directorul executiv al Direcției Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare, a precizat: „Ghidul solicitantului prima dată a fost publicat în 12 octombrie, fără această posibilitate. Ghidul solicitantului, forma finală, este publicat ieri și de ieri se permite această variantă. Nu cred că vreo autoritate locală ar avea timp să își facă de ieri, joi, până miercuri (data apelului de proiect – n.r.) un studiu de fezabilitate pentru acoperirea necesarului pe clădiri decât dacă avea de gând acea instituție sau fiecare instituție în parte – școală, spital –  să își facă această investiție, atunci unind 20-30 de studii de fezabilitate într-o cerere de finanțare.” 

Finanțarea proiectelor din Fondul pentru Modernizare este de tip nerambursabil 

Fondul pentru Modernizare (FM) este un instrument de finanțare ce contribuie la obiectivele Pactului Ecologic European prin sprijinirea unei tranziții către o economie verde. Beneficiare sunt statele membre care, în anul 2013, au înregistrat un PIB pe cap de locuitor la prețurile pieței (în euro) sub 60 % din media Uniunii: Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia. Perioada de implementare a FM este 2021-2030. FM vizează tranziția către un sistem energetic cu emisii reduse de carbon, prin stimularea investițiilor în surse regenerabile de energie, rețele de transport care să includă distribuția energiei termice în zonele rezidențiale și comerciale, interconectări de rețele pentru transportul de electricitate și gaze naturale, precum şi stocarea de energie, îmbunătățirea eficienţei energetice în producerea de energie. Finanțarea proiectelor din cadrul acestui program este de tip nerambursabil. Data apelului pentru proiecte este 15 noiembrie. Conform Ghidului solicitantului, selecția proiectelor se va realiza conform principiului „primul venit, primul evaluat și contractat, cu respectarea condițiilor din ghid”. 

Foto:
Raphael Cruz - Unsplash